Intel zapłaci 1,25 mld USD firmie AMD

13-11-2009, 08:24

Firmy zawarły niezwykle ważne porozumienie kończące 5-letni konflikt. Wydaje się, że większym zwycięzcą jest AMD, który otrzymał także potężny zastrzyk gotówki. Intel z kolei dalej musi walczyć z Unią Europejską i stanem Nowy Jork.

Dwaj najwięksi producenci mikroprocesorów doszli do porozumienia, kończąc - zapoczątkowany jeszcze w 2004 roku - konflikt. Dotyczy ono także kwestii patentowych, dzięki czemu AMD będzie mógł bez przeszkód rozwijać swoje produkty w oparciu o posiadane technologie. Co także istotne, żadna z firm nie będzie musiała płacić na rzecz drugiej opłat z tytułu korzystania z patentów. AMD może wydzielić dział zajmujący się produkcją mikroprocesorów, a także zlecać ją firmom zewnętrznym.

Intel zobowiązał się ponadto do przestrzegania określonego zestawu zasad. Zapłaci także swojemu konkurentowi 1,25 miliarda dolarów. AMD z kolei wycofa z sądów wszelkie pozwy, jakie złożył przeciwko Intelowi, także te dotyczące rzekomych naruszeń patentów. Dotyczy to m.in. pozwu w stanie Deleware oraz dwóch kolejnych w Japonii.

Paul Otellini, dyrektor generalny Intela, w wypowiedzi przytaczanej przez CNET News powiedział, że zawarcie porozumienia miało praktyczny charakter i jest dobrym kompromisem dla obu firm. Jest on zdania, że kwota, jaką jego firma zgodziła się zapłacić konkurentowi, jest zapewne dużo niższa niż wyznaczona przez sąd w przypadku, gdyby stanął on po stronie AMD.

Zawarta ugoda nie oznacza jednak końca kłopotów dla Intela. Dalej toczyć się będą postępowania wszczęte przez organy państwowe i ponadpaństwowe. Chodzi przede wszystkim o dwa, które toczą się równolegle w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Dotyczą one tej samej sprawy - rabatów udzielanych przez Intela producentom komputerów, by ci sprzedawali tylko jego procesory.

Komisja Europejska dopatrzyła się naruszenia wspólnotowego prawa i nałożyła na amerykańską firmę karę w wysokości 1,06 mld dolarów. Intel odwołał się jednak do unijnego Sądu Pierwszej Instancji. W USA z analogicznymi zarzutami wobec firmy wystąpił w imieniu stanu Nowy Jork jego prokurator generalny - Andrew Cuomo. Niebawem powinna rozpocząć się rozprawa sądowa.

Na wieść o zawartym porozumieniu akcje AMD na nowojorskiej giełdzie poszły w górę o 22 procent, Intela spadły o 1 procent. Widać więc wyraźnie, dla kogo ugoda jest w oczach inwestorów korzystniejsza.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag pozwytag patentytag Inteltag AMD
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy