Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Europejski znak zaufania rozrusza e-handel?

22-09-2010, 11:42

Wciąż niewielu Europejczyków kupuje towary za granicą przez internet. Parlament Europejski chce to zmienić. Przyjął on sprawozdanie, w którym popiera propozycje zmierzające do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w handlu transgranicznym.

Wczoraj PE przyjął sprawozdanie w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym.

- Handel elektroniczny niesie wielki potencjał dla poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki i rozwoju jednolitego rynku. Otwiera także korzystne możliwości dla klientów i przedsiębiorców w dobie kryzysu gospodarczego. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy Unii Europejskiej zapewnili skuteczne wdrożenie zapisów usuwających ostatnie bariery w handlu elektronicznym - mówił europoseł Pablo Arias Echeverria jeszcze przed głosowaniem.

>>> Czytaj: e-Sprzedaż biletów uczciwa na 40%

Parlament jest przekonany, że trzeba wzmacniać zaufanie konsumentów, usuwając bariery i jednocześnie zachowując najwyższy poziom ochrony konsumenta. Może temu służyć europejski znak zaufania gwarantujący wiarygodność i jakość produktów znajdujących się na transgranicznym rynku elektronicznym. Zdaniem posłów Komisja powinna utworzyć europejski znak zaufania opierający się na jasnych, przejrzystych i podlegających kontroli zasadach, który byłby wprowadzony równolegle ze znakami zaufania obowiązującymi już w państwach członkowskich.

Przeszkodą w rozwoju transgranicznego handlu internetowego jest też postawa niektórych dostawców odmawiających obsługi transakcji od klientów z innych krajów. Parlament ubolewa nad faktem, że w kilku państwach ciągle jeszcze nie wdrożono w pełni dyrektywy usługowej. Wezwał on Komisję i państwa członkowskie do położenia kresu dyskryminacji konsumentów ze względu na adres elektroniczny lub miejsce zamieszkania.

Jednocześnie posłowie uważają, że nabywca powinien znać tożsamość i dane kontaktowe sprzedawcy. Parlament zachęca do opracowania bezpiecznego i innowacyjnego sposobu dokonywania płatności online, który zapewni konsumentowi swobodę decyzji i możliwość wyboru formy płatności, nie będzie nakładał podatków utrudniających lub ograniczających ten wybór oraz zapewni ochronę danych osobowych konsumenta.

Przyjęte sprawozdanie stanowi odpowiedź Parlamentu na dokument roboczy Komisji Europejskiej z marca 2010 roku i zawiera zalecenia dla dalszych działań Komisji, która pracuje m.in. nad nową dyrektywą w sprawie praw konsumentów oraz zobowiązała się do przedstawienia do 2012 roku kodeksu praw w transakcjach elektronicznych.

>>> Czytaj: Handel w internecie: administrator strony odpowiada za sprzedaż leków


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik