Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Domeny.pl przegrała apelację - stosowała klauzulę niedozwoloną

14-05-2010, 08:58

Firma Domeny.pl stosowała niedozwoloną klauzulę zastrzegając sobie prawo do zmian w regulaminie - potwierdził Sąd Apelacyjny, który w całości odrzucił apelację firmy ukaranej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jeszcze pod koniec 2008 roku. Apelacja dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego z czerwca 2009, który oddalił odwołanie w sprawie decyzji UOKiK.

O firmie Domeny.pl Dziennik Internautów pisał dość dużo w roku 2008. Wielu naszych Czytelników skarżyło się na mało zrozumiałe regulaminy oraz to, że Domeny.pl dokonywała zmian w swoich regulaminach. Osoby te nie mogły oprzeć się wrażeniu, że wprowadzono je w błąd.

Prawnicy komentujący sprawę dla DI nie mieli wątpliwości, że Domeny.pl powinna jasno informować o cenach usług. Firma obiecała zawiedzionym klientom zmianę umowy z promocyjnej (niezbyt korzystnej) na standardową, ale okazało się to trudną procedurą. Po pewnym czasie firma Domeny.pl zaczęła wysyłać wezwania do zapłaty strasząc swoich klientów rejestrem dłużników. Ta firma nie miała jednak prawa zgłaszać klientów do takiego rejestru.

Dziennik Internautów zwracał też uwagę na to, że Domeny.pl stosowała w swoim regulaminie zapis znajdujący się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Chodziło o następujący zapis:

Domeny.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl

Prawnicy firmy mimo wszystko twierdzili, że nie zastosowano klauzuli niedozwolonej. Innego zdania był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który pod koniec 2008 roku wydał decyzję w tej sprawie, nakładając na firmę karę i nakazując zmianę praktyki. Spółka od razu zapowiedziała, że złoży odwołanie od tej decyzji. Co było dalej?

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 26 czerwca 2009 r. oddalił w całości odwołanie. Podzielił stanowisko Prezesa UOKiK, że przedsiębiorca stosuje we wzorcu umowy postanowienie tożsame z niedozwoloną klauzulą wpisaną do rejestru pod pozycją nr 1491.

Następnie przedstawiciele Domeny.pl zaskarżyli w całości orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Zarzucili mu naruszenie m.in. prawa procesowego oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

11 maja 2010 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt. VI ACa 1197/09. Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację Domeny.pl.

W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż Sąd I instancji, rozpoznając sprawę, nie naruszył ani przepisów prawa procesowego, ani prawa materialnego oraz prawidłowo dokonał analizy tożsamości klauzuli kwestionowanej wraz z klauzulą wpisaną do rejestru. Sąd Apelacyjny uznał też, że zastosowana kara jest adekwatna do stopnia naruszenia zarzucanego firmie Domeny.pl. Uzasadniony jest także zastosowany środek w postaci publikacji sentencji decyzji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Następny artykuł » zamknij

Adobe: Kochamy Apple

Źródło: UOKiKOstatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik