Dialog sprzedany

29-09-2011, 21:01

Długo wyczekiwana transakcja wreszcie może dojść do skutku. KGHM Polska Miedź, właściciel 100 procent udziałów w Telefonii Dialog, podpisał wstępną umowę sprzedaży jednego z głównych polskich operatorów telefonii stacjonarnej.

Zgodnie z pojawiającymi się już wcześniej spekulacjami 100 procent udziałów w Dialogu chce przejąć Netia - drugi największy polski operator telefonii stacjonarnej. Netia wejdzie w posiadanie 19.598.000 akcji swojego konkurenta, za co zapłaci 944 miliony złotych. 890 milionów złotych to wartość przedsiębiorstwa, pozostała kwota to równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu na dzień 31 maja 2011 roku, uznawany za dzień wyceny.

Czytaj także: Netia: 86,2-proc. wzrost zysku netto

Ostateczna cena, zgodnie z postanowieniami stron, może ulec zmianie. Może ona zostać skorygowana o wszelkie wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od 31 maja do dnia zamknięcia transakcji, a także powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji.

Finalizacja przejęcia uzależniona jest od wydania zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A ta nie jest wcale pewna - Dialog jest bowiem trzecim największym operatorem telefonii stacjonarnej, Netia drugim. UOKiK uznać może, że zmniejszy to ogólną konkurencję na rynku. Z drugiej strony powstać może silny podmiot, będący w stanie skuteczniej konkurować z Telekomunikacją Polską.

Umowa między Netią a KGHM ulegnie rozwiązaniu, jeśli do 30 czerwca 2012 roku zgoda nie zostanie wydana, chyba że strony postanowią inaczej. W wyniku nabycia akcji Netia stanie się pośrednio właścicielem udziałów w dwóch istotnych spółkach zależnych Dialogu: Petrotel Sp. z o.o. - operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi stacjonarne przede wszystkim na terenie miasta Płock oraz Avista Media Sp. z o.o. - centrum obsługi klienta.

Sonda
Czy przejęcie Dialogu przez Netię będzie korzystne dla rynku telekomunikacyjnego?
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
wyniki  komentarze

Zawiera ona typowe dla tego rodzaju transakcji oświadczenia i zapewnienia KGHM, dotyczące w szczególności tytułu do akcji oraz stanu prawnego, sytuacji finansowej Dialogu, a także postanowienia dotyczące odpowiedzialności KGHM z tytułu nieprawdziwości zapewnień. Warunki Umowy są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Netia sfinansuje transakcję ze środków własnych, a także z kredytu bankowego. O zawarciu umowy na ten ostatni poinformowała także dzisiaj. Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG udzielą spółce kredytu w łącznej wysokości 650 milionów złotych, z czego 600 milionów przeznaczone zostanie na przejęcie Dialogu, reszta stanowić będzie kredyt na potrzeby działalności operacyjnej.

Telekom poinformował także, że nie zmienia wyników finansowych i operacyjnych za rok finansowy 2011. Nie uwzględniają one wpływu ewentualnego zamknięcia przedmiotowej transakcji jeszcze w 2011 roku. Prognoza średnioterminowa pozostanie niezmieniona do czasu zamknięcia przejęcia Dialogu.


Źródło: Netia
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy