Daj pracownikom dostęp do social media, a zniosą niższe wynagrodzenie

03-11-2011, 14:12

Młodzi pracownicy cenią sobie otwarte, innowacyjne środowisko, w którym można swobodnie korzystać z mediów społecznościowych i różnych urządzeń oraz pracować zdalnie zgodnie ze swoim stylem życia. Dla takich zalet gotowi są zaakceptować niższe zarobki - wynika z badania Cisco.

Raport Cisco Connected World Technology 2011 pokazuje, jaką nowa generacja pracowników przywiązuje do możliwości pracy zdalnej za pomocą wybranych przez siebie urządzeń. Preferencje te odzwierciedlają zależności pomiędzy internetem, kulturą pracy i konkurencyjnością firm. Co ciekawe, tradycyjne metody pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników tracą na znaczeniu, w miarę jak coraz większą część kadry pracowniczej stanowi pokolenie "milenijne".

Infografika z badania Cisco
fot. Cisco - Infografika z badania Cisco
Powyższe badanie wykazało, że co trzeci student lub młody pracownik w wieku poniżej 30 lat (33%), wybierając ofertę pracy, wyżej stawia swobodę korzystania z mediów społecznościowych i różnych urządzeń oraz mobilność pracy niż zarobki. Oznacza to, że oczekiwania i priorytety nowej generacji pracowników nie dotyczą wyłącznie pieniędzy.

O tym, w których firmach będzie pracować nowe pokolenie talentów, w coraz większym stopniu decydują takie elementy środowiska i kultury pracy, jak dostęp do sieci mobilnych, elastyczność używania urządzeń oraz kompozycja prywatnego i związanego z pracą stylu życia. Ponad dwóch na pięciu studentów (40%) i młodych pracowników (45%) podało, że przyjęliby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem i większą elastycznością korzystania z urządzeń, dostępem do mediów społecznościowych i mobilnością, rezygnując z oferty z większym wynagrodzeniem, ale bez takiej elastyczności.

Czytaj też: Praca za SMS-a

Ponad połowa badanych studentów (56%) podała, że gdyby zetknęła się z firmą, która zabrania dostępu do mediów społecznościowych, albo nie przyjęłaby takiej oferty pracy, albo po zatrudnieniu się próbowałaby obejść ten zakaz. Około dwóch na trzech studentów (64%) podało, że mają zamiar spytać o zasady dostępu do mediów społecznościowych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a co czwarty (24%) podał, że będzie to ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty.

Ponad dwóch na pięciu pracowników (41%) podało, że ich firmy eksponowały elastyczną politykę w odniesieniu do urządzeń i mediów społecznościowych jako zachętę do podjęcia pracy.

Niemal jedna trzecia wszystkich pracowników (31%) uważa, że ich umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi i urządzeniami była atutem przy staraniach o pracę. Można pokusić się o stwierdzenie, że firmy zdają sobie sprawę, iż pokolenie milenijne dzięki znajomości nowych technologii może poprawić ich wyniki i zwiększyć przewagę nad konkurencją.

W przypadku pracowników, którzy nie mają zdalnego dostępu do sieci i aplikacji korporacyjnych, głównym uzasadnieniem są reguły korporacyjne (48%), w tym wpływ kultury korporacyjnej i opór przed wprowadzeniem bardziej rozproszonego modelu komunikacji. Pomimo to pracownicy oczekują większej elastyczności. Przynajmniej jedna czwarta wszystkich pracowników (29%) podaje, że brak dostępu zdalnego może wpływać na ich decyzje dotyczące pracy, na przykład powodować chęć zwolnienia się z firmy, spowolnienie pracy lub odrzucenie oferty pracy.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy