Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Stalking, znany również jako uporczywe nękanie, to zjawisko coraz częściej dotykające ludzi także w Polsce. Polega ono na uporczywym i niechcianym śledzeniu, nękaniu lub obserwowaniu innej osoby, co powoduje u niej lęk, poczucie zagrożenia lub istotne utrudnienie normalnego funkcjonowania.

Czym dokładnie jest stalking - garść informacji i porad

Czym właściwie jest stalking?

Stalking nie jest jednorazowym incydentem, ale ciągiem zachowań, które mają na celu kontrolowanie, zastraszanie lub dominację nad ofiarą. Obejmuje on szeroki wachlarz działań, takich jak:

 • Uporczywe śledzenie: Obserwowanie ofiary w domu, pracy, szkole, miejscach publicznych lub innych znanych jej miejscach.
 • Nękanie telefoniczne: Wielokrotne telefony, SMS-y, wiadomości e-mail lub inne formy komunikacji, nawet jeśli ofiara prosi o zaprzestanie.
 • Nękanie za pomocą internetu: Groźby, obraźliwe wiadomości, publikowanie zdjęć lub informacji prywatnych ofiary w mediach społecznościowych lub innych platformach internetowych.
 • Pozostawianie niechcianych prezentów: Wysyłanie kwiatów, prezentów lub innych przedmiotów pod drzwi ofiary lub do jej miejsca pracy.
 • Niszczenie mienia: Uszkadzanie samochodu, domu lub innych rzeczy należących do ofiary.
 • Obserwacja: Podglądanie ofiary, np. przez okno lub z ukrycia.
 • Naruszanie prywatności: Uzyskiwanie dostępu do informacji osobistych ofiary, takich jak hasła do konta bankowego lub media społecznościowe.

Jakie są konsekwencje stalkingu dla ofiary?

Stalking może mieć niszczący wpływ na życie ofiary, powodując:

 • Lęk i strach: Ofiara może żyć w ciągłym napięciu i obawie o swoje bezpieczeństwo.
 • Stres i depresja: Stalking może prowadzić do problemów ze snem, apetytem i koncentracją.
 • Izolację społeczną: Ofiara może unikać kontaktów z innymi ludźmi ze względu na strach przed spotkaniem stalkera.
 • Problemy z pracą lub nauką: Stalking może utrudniać lub uniemożliwiać ofierze skupienie się na obowiązkach zawodowych lub edukacyjnych.
 • Problemy w związkach: Stalking może prowadzić do konfliktów i zerwania relacji z partnerem lub rodziną.
 • Samookaleczenie lub samobójstwo: W skrajnych przypadkach ofiary stalkingu mogą popaść w samodestrukcyjne zachowania, a nawet popełnić samobójstwo.

Aspekty prawne stalkingu

Stalking jest przestępstwem określonym w art. 190a Kodeksu karnego. Grozi za niego kara pozbawienia wolności do lat 3. W szczególnie ciężkich przypadkach, np. gdy sprawca działa z użyciem przemocy lub groźby przemocy, kara może zostać zwiększona do lat 5.

Ofiara stalkingu może również dochodzić odszkodowania od sprawcy na drodze cywilnej.

Co zrobić w przypadku stalkingu?

Jeśli padłeś ofiarą stalkingu, ważne jest, aby:

 • Zazbierać dowody: Zapisuj daty, godziny i opisy zdarzeń, rób zdjęcia lub nagrania, przechowuj wiadomości SMS, e-maile lub inne materiały, które mogą być dowodem na stalking.
 • Zgłosić sprawę na policję: Nie bój się zgłosić stalkingu na policję. Pamiętaj, że nie jesteś sam/sama i masz prawo do ochrony.
 • Zasięgnąć pomocy psychologicznej: Stalking może mieć poważny wpływ na Twoje zdrowie psychiczne. Skonsultuj się z psychologiem lub psychoterapeutą, aby uzyskać pomoc w radzeniu sobie z traumą.
 • Skontaktować się z grupą wsparcia: Istnieje wiele grup wsparcia dla ofiar stalkingu, które oferują pomoc i porady.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

 • Policja: 112 lub najbliższy komisariat policji.
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia": 800 120 002.
 • Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy Przemocy Seksualnej: 800 120 002.
 • Centrum Praw Kobiet: cpk.org.pl
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: fdds.pl

Pamiętaj:

 • Stalking to poważne przestępstwo. Nie bój się szukać pomocy.
 • Masz prawo do ochrony i bezpieczeństwa.
 • Nie jesteś sam/sama.

Dodatkowe informacje:

 

Foto: Pexels, treść: materiał partnera


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *