Czy kurier odpowiada za opóźnienia w doręczeniu przesyłki?

18-05-2010, 19:45

Prawo przewozowe nakłada na przewoźników odpowiedzialność nie tylko za utratę lub uszkodzenie przesyłki, ale również za opóźnienie w jej dostarczeniu. Regulacja ta ma szczególne znaczenie, gdy przewoźnik zobowiązuje się w ramach specjalnej usługi dostarczyć przesyłkę do adresata w określonym terminie. Tymczasem zdarzają się próby ograniczania przez przewoźników swojej odpowiedzialności w tym zakresie.

- Niektórzy operatorzy kurierscy starają się ograniczyć odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przez siebie umowy, wprowadzając do ogólnych warunków umów szereg bardzo daleko idących, a tym samych wątpliwych z prawnego punktu widzenia zapisów. Klienci, zwłaszcza przedsiębiorcy, dokonując wyboru kuriera, winni zwrócić szczególną uwagę na ogólne warunki świadczenia usług przez danej firmy - podkreśla adwokat Michał Karwowski z Freliszka i Karwowski Adwokackiej Spółki Partnerskiej.

Karwowski tłumaczy, iż opóźnienie w doręczeniu przesyłki częstokroć rodzi dla przedsiębiorcy duże straty, których naprawienia firma kurierska może starać się unikać, wskazując na ogólne warunki świadczenia przez siebie usług. Jako przykład podaje trwający właśnie spór jego klienta z jednym z wiodących operatorów kurierskich. Roszczenia klienta wynikają z niedoręczenia w terminie przesyłki zwierającej ofertę przetargową.

Przeczytaj: Innowacyjny projekt bydgoskiego start-upu. Koniec z drogimi przesyłkami! >>

Operator nie kwestionuje, iż naruszył warunki umowy, jak i „standardy, do jakich - jako światowa firma kurierska - jest zobowiązany″. Pomimo takiej deklaracji odmawia jednak wypłaty odszkodowania za niedoręczenie przesyłki w ustalonym terminie. Zdaniem firmy kurierskiej jej odpowiedzialność jest w tym zakresie ograniczona ogólnymi warunkami świadczenia usług do wartości przewoźnego, z wyłączeniem odpowiedzialności za „straty pośrednie i utracone korzyści″.

Spór z operatorem kurierskim trwa, rozmowy ugodowe zakończyły się fiaskiem, a poszkodowana firma rozważa zainicjowanie kolejnych postępowań.

Do czasu wyroku sądowego tytułowe pytanie pozostanie pewnie bez odpowiedzi. Tymczasem, zlecając firmom kurierskim przesyłki, warto podążyć za radą Michała Karwowskiego i analizować uważnie warunki świadczenia usługi tych firm i odpowiedzialności, jaką biorą na siebie, w razie realizacji niezgodnej ze zleceniem.

>> Czytaj też: Masz inne prawa, jeśli umowę z operatorem przyniósł kurier


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy