Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Chcesz wziąć rozwód, ale nie wiesz jak? Podpowiadamy

16-04-2021, 12:40

Rozpad pożycia małżeńskiego może doprowadzić do rozwodu, który zawsze orzekany jest przez sąd. Wcześniej jednak konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz wniesienie opłat. Podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić, aby doprowadzić sprawę rozwodową do końca.

Przesłanki do rozwodu

Zanim dowiesz się, jak wnioskować o rozwód, najpierw warto się zastanowić, czy istnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Aby sąd mógł orzec rozwód, konieczne jest udowodnienie, że doszło do całkowitego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Pomiędzy małżonkami ustaje wtedy więź:

  • uczuciowa - strony nie żywią do siebie żadnych pozytywnych uczuć,
  • gospodarcza - każda strona gospodaruje pieniędzmi i czasem we własnym zakresie,
  • fizyczna - brak kontaktów seksualnych.

Innymi słowy, jeśli którakolwiek z wymienionych więzi nadal istnieje, sąd nie ma podstawy do orzeczenia rozwodu. Należy jednak pamiętać, że małżonkowie mają prawo wnioskować o rozwód, nawet jeśli druga strona nie wyraża na niego zgody.

Pozew rozwodowy – co musi zawierać?

Chcesz wziąć rozwód, ale nie wiesz jak? Podpowiadamy

Fot. Pixabay

Jeśli nastąpił trwały rozpad więzi łączących małżonków, to pierwszym krokiem do orzeczenia rozwodu jest złożenie pozwu. Może go złożyć każda ze stron w wydziale cywilnym odpowiedniego sądu okręgowego. Pozew musi obowiązkowo:

  • określać strony (imiona, nazwiska, wykonywany zawód, itp.),
  • określać żądanie powodu,
  • zawierać uzasadnienie, 
  • ewentualnie zawierać także dodatkowe prośby, np. podział opieki nad dziećmi lub podział majątku,
  • określać świadków, którzy złożą w sądzie odpowiednie zeznania (dotyczy to głównie wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie).

Jeśli rozwód ma zostać orzeczony bez wskazywania winnej rozpadu pożycia strony, to małżonkowie zobowiązani są do złożenia wspólnego wniosku. Pozew rozwodowy dodatkowo powinien zawierać załączniki, np. akt małżeństwa. Nie można zapomnieć o aktach urodzenia dzieci lub zaświadczeniu o zarobkach.

Niezbędne opłaty

Wraz z pozwem rozwodowym w sądzie należy także złożyć potwierdzenia wniesienia opłaty od wniosku. Obecnie opłata ta wynosi 600 zł i może zostać uregulowana w kasie sądu bądź przelewem. Jeśli sąd dodatkowo ma dokonać podziału majątku wspólnego, to strony będą zobowiązane do wniesienia dodatkowej opłaty. W wersji podstawowej wynosi ona 1000 zł, jednak jeśli małżonkowie złożą projekt zgodnego podziału majątku, to zapłacą jedynie 300 zł. Pamiętaj, że każda dodatkowa opinia, na przykład kuratora czy biegłego, wymaga osobnej opłaty. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), to koszty rozwodu automatycznie wzrosną. 

Wniosek rozwodowy z orzeczeniem o winie

Jeśli zdecydujesz się na rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony, to konieczne będzie zebranie odpowiedniego materiału dowodowego. Stanowią go zeznania świadków czy dokumenty wskazujące jednoznacznie na winę współmałżonka. Trzeba jednak pamiętać, że rozprawa rozwodowa, której celem jest ustalenie winy jednej ze stron, zwykle trwa znacznie dłużej niż ta, która ma się zakończyć polubownie.


Źródło: Publikacja partnera. Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami w DI: kf@di24.pl


Ostatnie artykuły:

fot. WWFTematy pokrewne:  

tag WLStag rozwódtag poradytag nowptag nols