Będą podstawowe rachunki bankowe. Krzywdzące aresztowania za twarz. Przegląd (e)prawny 21.10.2016

21-10-2016, 15:37

Co ostatnio ustalił Sejm? Co dalej z elektronicznym dowodem? Jak bardzo może ucierpieć obywatel z powodu technologii rozpoznawania twarzy? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Sejm za powstaniem KAS

241 posłów zagłosowało za ustawą przewidującą powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która ma zastąpić obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej (przeciwko było 189). Zmiana będzie wprowadzona 1 stycznia 2017 r. KAS ma być podporządkowana ministrowi finansów, a jej szefem ma być wiceminister finansów. Rząd uważa, że powołanie KAS przełoży się także na uszczelnienie systemu podatkowego. 

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Projekt określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne.

Sejm: Ustawa o usługach płatniczych

W czasie trwającego jeszcze posiedzenia Sejm zajmował sie m.in. projektem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, który powstał na bazie dwóch rządowych projektów (pierwotne druki nr: 626 i 785). Jeden z tych projektów wprowadza właśnie darmowe rachunki płatnicze (tzw. podstawowe rachunki płatnicze, o których już nie raz pisaliśmy). Nowe prawo ma również ułatwić przenoszenie rachunków płatniczych jeśli kosument znajdzie gdzieś atrakcyjniejszą ofertę. 

Władza unika konsultacji

Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego przygotowało ciekawy raport poświęcony sposobowi tworzenia prawa w Polsce.

Wnioski nie są radosne. W okresie poddanym obserwacji Sejm przyjął 64 ustawy, z czego niemal 40% (25 ustaw) stanowiły projekty poselskie wniesione przez posłów partii rządzącej. Oznacza to wyraźny wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy Sejm uchwalił 15 projektów przygotowanych przez posłów PiS, co stanowiło 30% uchwalonych ustaw. Projekty poselskie nie przechodzą procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i publicznych oraz pełnego opiniowania. Nie podlegają też procedurze Oceny Skutków Regulacji. Obarczone są więc ryzykiem wystąpienia większej ilości błędów.

E-dowód w Polsce - konsultacje

W wyniku wspólnych prac Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia przygotowana została "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną". Dokument jest efektem prac ekspertów realizowanych na podstawie podpisanego 27 czerwca 2016 r. porozumienia w sprawie wdrożenia e-dowodu osobistego.

Zgodnie z opisaną koncepcją planuje się, że wydawanie nowych dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku i zakończy w roku 2023. E-dowód będzie nowoczesnym i bezpiecznym narzędziem, zgodnym z wymaganiami tzw. Rozporządzenia PE eIDAS, w sposób pewny identyfikującym obywatela zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i w e-świecie.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konsultacje w tej sprawie. Szczegóły na stronie ministerstwa

KE vs Intel - to jeszcze nie koniec

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE Nilsa Wahla należy uwzględnić wniesione przez Intel odwołanie odnoszące się do nałożenia grzywny w wysokości 1, 06 mld EUR za naduży wan ie pozycji dominującej. 

Chodziło o decyzję Komisji Europejskiej, która w roku 2009 nałożyła wysoką grzywnę na Intela. Intel udzielał rabatów czterem wiodącym producentom komputerów (Dell, Lenovo, HP i NEC) pod warunkiem, że będą oni nabywać od ni ego wszystkie lub prawie wszystkie procesory x86. Intel wypłacał także określone kwoty spółce Media - Saturn w zamian za to, aby spółka ta sprzedawała wyłącznie komputery wyposażone w procesory x86 wytwarzane przez Intel.

Intel poskarżył się na decyzję Komisji,  a w roku 2014 Sąd UE oddalił skargę. Intel poskarżył się na wyrok. Teraz rzecznik generalny TSUE doszedł do wniosku, że Sąd naruszył prawo stwierdzając, iż „rabaty za wyłączność” stanowią odrębną i unikalną kategorię rabatów , w przypadku której – w cel u ustalenia, czy zarzucane zachowanie stanowi nadużycie pozycji dominującej – nie ma potrz e by poddawania ocenie wszystkich okoliczności danej sprawy.

Pełny tekst opinii rzecznika gen. znajdziecie na stronie Curia

Facebook wszedł w "tarczę"

Jak informuje Telegraph, Facebook bez rozgłosu zaczął stosować się do EU-US Privacy Shield. Porozumienie będzie miało zastosowanie do danych dotyczących reklam oraz do usługi Workplace. Inne dane będą przekazywane do USA na podstawie innych środków prawnych. 

Kampania Trumpa z naruszeniem praw autorskich

W kampanii Donalda Trumpa wykorzystano kontrowersyjny plakat z miską cukierków. Niestety okazało się, że wykorzystane w nim zdjęcie było opublikowane w serwisie Flickr jako chronione normalnymi prawami autorskimi a mimo to wykorzystano jej bez zgody autora. Co więcej, zdjęcie wykorzystane w plakacie przeciwko uchodźcom zostało zrobione przez... uchodźcę z Cypru. O sprawie pisze TorrentFreak.  

Brytyjskie służby nielegalnie zbierały dane

Brytyjskie służby w tajemnicy i bezprawnie zbierały ogromne ilości poufnych osobistych danych obejmujących informacje finansowe. Trwało to ponad dekadę. O bezprawności zbierania danych orzekł Investigatory Powers Tribunal, który jest jedynym brytyjskim sądem do którego można skarżyć się na nadużycia służb specjalnych. Obrońcy prywatności określili to orzeczenie jako najważniejsze wydarzenie o czasu afery Snowdena. O szczegółach pisze The Guardian

Dwukrotnie omyłkowo aresztowany... za twarz

Mimesis Law opisuje interesujący przypadek człowieka, który został dwa razy omyłkowo aresztowany za dość poważne przestępstwa. Była to po części zasługa technologii rozpoznawania twarzy, którą teraz chętnie stosują policjanci w USA. Aresztowany mężczyzna poważnie ucierpiał bo policjanci traktowali go brutalnie, a poza tym aresztowania uderzyły w jego reputację, pozbawiły go pracy. Ta historia jest dobrym materiałem do przemyśleń na temat biometrii. 


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy