Bezpłatne rachunki bankowe dla osób o niskich dochodach - rząd przyjął projekt

20-07-2016, 12:08

Banki będą świadczyć usługę tzw. podstawowego rachunku płatniczego. Będzie to bezpłatne, choć z pewnymi ograniczeniami. Zmienią się też zasady przenoszenia rachunków.

Dziennik Internautów już kilkakrotnie pisał o tym, że w celu promowania obrotu bezgotówkowego w Unii mają być wprowadzane tzw. podstawowe rachunki płatnicze. Będą one dostępne dla wszystkich niezależnie od dochodu czy miejsca zamieszkania. Teoretycznie nawet osoby bezdomne będą mogły z nich skorzystać. 

Już w sierpniu ubiegłego roku przedstawiono projekt ustawy, który miał wprowadzać rachunki podstawowe w Polsce. Ten projekt przeszedł konsultacje, a wczoraj został przyjęty przez rząd. Treść projektu znajdziecie w całości pod tym tekstem (w wersji z 7 lipca 2016). Ten projekt dotyczy nie tylko rachunków podstawowych ale także przenoszenia rachunków pomiędzy bankami. 

Rachunek podstawowy - na jakich zasadach? 

Usługa podstawowego rachunku płatniczego ma być dostępna niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy poziomu dochodów klienta. Taki rachunek będzie dostępny dla konsumentów, dla których żaden dostawca usług płatniczych nie prowadzi rachunku w walucie polskiej. Bank może wymagać złożenia oświadczenia o tym, że klient nie posiada rachunku w innym banku. Jeśli klient skłamie w oświadczeniu, będzie musiał się liczyć z naliczeniem opłat gdy sprawa się wyda. 

Usługa będzie świadczona bezpłatnie. Posiadacz rachunku podstawowego będzie mógł wykonywać podstawowe transakcje: wpłaty i wypłaty, polecenie przelewu czy polecenie zapłaty.  W ciągu miesiąca możliwe będzie dokonanie 15 bezpłatnych poleceń przelewu lub zapłaty, a już za kolejne dostawca będzie mógł pobrać opłatę (nie wyższą niż najczęściej stosowaną w ramach kont osobistych). 

Posiadacz rachunku podstawowego będzie mógł używać karty płatniczej, za której wydanie będzie można pobrać opłatę. Maksymalna wysokość opłaty nie będzie mogła przekroczyć opłaty najczęściej pobieranej przez dostawcę w przypadku oferowania takiej karty innym klientom. W ramach rachunku podstawowego nie będzie można korzystać z karty kredytowej i innych produktów kredytowych.

Bank będzie mógł odmówić prowadzenia podstawowego rachunku osobom, które znajdują się na międzynarodowych listach sankcyjnych, nie posiadają dowodu tożsamości, nie przebywają legalnie na terenie RP lub nie podały adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium RP (co nie wyklucza rachunku dla osób bezdomnych, ponieważ takie osoby nierzadko mają możliwość wskazania jakiegoś adresu korespondencji). 

Peter Werkman
fot. Peter Werkman (lic. CC BY 2.0)

Przenoszenie rachunków, porównywanie ofert

Projekt ustawy wprowadza także regulacje, które mają zapewnić bezpieczne przenoszenie rachunków płatniczych między różnymi kategoriami dostawców usług, np. z banku do SKOK-u. 

W projekcie wskazano zasady funkcjonowania stron internetowych porównujących oferty rachunków płatniczych. Ma to dotyczyć porównywania opłat pobieranych w związku z usługą rachunku płatniczego. Za pośrednictwem tych stron będzie można również porównać bankomaty, aby dowiedzieć się z których gotówkę można pobrać bezpłatnie. Wykaz stron internetowych będzie dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Rozwiązanie to ma ułatwić konsumentom rzetelną ocenę różnych ofert.

Na prośbę konsumenta dostawcy usług płatniczych będą przekazywać informacje dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego. Informacje mają być jasne i precyzyjne.

Poniżej projekt ustawy w wersji z 7 lipca. Teraz tym projektem zajmie się Sejm. 

Do Ku Ment 231374


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy