Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Konto podstawowe nawet dla bezdomnych. Ile będzie kosztować? Jest projekt ustawy

13-08-2015, 08:56

Banki mają wprowadzić bezpłatne konta "podstawowe", ale tylko dla osób nieposiadających innego rachunku. Inna rzecz, że korzystanie z kont nie będzie absolutnie bezpłatne - wynika z projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych.

W skrócie:

  • Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym.
  • Projekt wprowadza "podstawowe rachunki płatnicze", czyli konta dla wszystkich.
  • Konta są przeznaczone dla osób, które nie mają żadnego innego rachunku.
  • Będą opłaty za pewne usługi na koncie, ale w ograniczonym zakresie.

Wczoraj Dziennik Internautów wspominał o tym, że za dwa lata każdy bank będzie musiał oferować darmowe konto. Wynika to z przepisów unijnych, o których wspominaliśmy już nie raz. Politykom z UE marzyło się, aby nawet osoby bezdomne mogły dysponować kontem w banku. 

Oczywiście wdrożenie przepisów unijnych wymaga wprowadzenia odpowiedniej ustawy w Polsce, a nad taką ustawą już pracuje Ministerstwo Finansów. Mówiąc ściślej, jest to projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym. Na projekcie jest data 10 sierpnia. Możecie ten projekt znaleźć w RCL oraz pod tym tekstem. 

Podstawowy rachunek płatniczy - dla kogo?

Projekt ustawy wprowadza pojęcie podstawowego rachunku płatniczego, który ma być oferowany osobom nieposiadającym innego rachunku w Polsce.

Bank może zażądać oświadczenia o tym, że konsument nie posiada innego rachunku. Nie będzie można jednak uzależniać otworzenia tego rachunku od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, majątku czy pochodzenia społecznego. Nie można będzie wymagać zakupienia innego produktu lub określonego poziomu wpływów na rachunek (zob. Rozdział 7 projektowanej ustawy).

Konsument musi posiadać dowód tożsamości, aby zawrzeć umowę. Musi też legalnie przebywać na terenie państwa członkowskiego.

Do czego?

Podstawowy rachunek ma umożliwić przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w bankomacie lub w placówce banku. Ma też umożliwiać wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw UE. Mogą to być transakcje kartą lub transakcje za pomocą elektronicznego dostępu do rachunku. 

Opłaty

Podstawowy rachunek płatniczy jest w zasadzie nieodpłatny, ale...

...można będzie pobierać opłaty za transakcje po przekroczeniu liczby 10 transakcji wykonanych w ciągu miesiąca. Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę. 

Będzie można również pobierać od konsumenta miesięczną opłatę za korzystanie z karty płatniczej. Ta opłata nie może być wyższa od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę z tytułu używania karty płatniczej danego rodzaju.

Przeczytaj:

"Finansowy ninja" - podręcznik finansów osobistych

Książka "Finansowy ninja" to przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole. 544 strony praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Czytelnikowi zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Szczegółowa recepta na to, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, uniknąć pułapek zastawianych przez instytucje finansowe oraz skutecznie zaplanować swoją emeryturę.*

Inne nowości - przeniesienie rachunku

Projekt ustawy nie ogranicza się tylko do wprowadzenia podstawowych rachunków. Proponowany rozdział 8 dotyczy przeniesienia rachunku bankowego.

Zdaniem Ministerstwa Finansów  przeniesienia rachunków płatniczych funkcjonują sprawnie pomiędzy bankami, ale teraz trzeba wprowadzić przepisy usprawniające przenoszenie rachunków płatniczych pomiędzy różnymi kategoriami dostawców usług (np. przeniesienie rachunku z banku do krajowej instytucji płatniczej).

Strony porównujące i obowiązki informacyjne

Planowane jest również wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie stron internetowych, które w jasny i kompletny sposób prezentują informacje o kontach bankowych. Oferty na tych stronach będą porównywane m. in. w zakresie opłat pobieranych w związku z prowadzonymi rachunkami płatniczymi. Podmioty prowadzące strony internetowe spełniające odpowiednie wymogi będą uzyskiwały akredytację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich wykaz trafi na stronę UOKiK.

W projekcie zaproponowano też nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku przekazywania informacji o opłatach, jeszcze przed zawarciem umowy. Informacje te mają być przekazywane w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Powinny być przedstawione jasno i precyzyjne, aby konsument był w pełni świadomy, ile zapłaci. 

Cel? "Ubankowienie społeczeństwa"

Kiedy w UE pojawił się pomysł "kont dla wszystkich", natychmiast pojawili się jego krytycy. Zaczęli oni mówić, że oto wciska nam się konta na siłę, że rząd chce nas odciągnąć od używania gotówki... 

To nie jest spisek. Ministerstwo Finansów otwarcie się do tego przyznaje. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że poziom tzw. ubankowienia w Polsce systematycznie wzrasta, jednak jest on nadal dużo niższy niż w czołowych państwach UE. 

- Projektowane rozwiązania powinny zatem spowodować wzrost tzw. ubankowienia polskiego społeczeństwa, co przełoży się również na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a także powinno przyczynić się do niwelowania zagrożenia wykluczenia finansowego wśród osób starszych - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Poniżej kopia projektu. 

Do Ku Ment 178438 by Dziennik Internautów


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik