Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

(akt.) Pobieraczek ukarany za nieuczciwe praktyki!

07-04-2010, 14:04

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała właśnie decyzję, w której zakwestionowała praktyki serwisu Pobieraczek. Prowadząca go firma zapłaci karę. Decyzja nakazuje też przedsiębiorcy zmianę praktyki niezgodnej z prawem, ale każdy, kto czuje się oszukany, będzie musiał dochodzić swoich praw indywidualnie. AKTUALIZACJA: Właściciele Pobieraczka chcą zaskarżyć decyzję UOKiK.

O Pobieraczku pisaliśmy w Dzienniku Internautów wielokrotnie, zwracając uwagę na nietypową procedurę rejestracji w serwisie. Pobieraczek zachęcał do testowania swoich usług przez 10 dni za darmo, ale po tych 10 dniach nie wyłączał usługi, ale zaczynał naliczanie opłat. Ulubionym celem Pobieraczka szybko stały się dzieci, które najłatwiej wprowadzić w błąd. Prowadząca Pobieraczka firma Eller Service nie wdrożyła żadnych mechanizmów weryfikacji wieku, ale żądała opłat za usługi od rodziców.

>>> Czytaj o Pobieraczku w DI

Postępowanie przeciwko właścicielom serwisu – spółce Eller Service z Gdańska – zostało wszczęte w październiku 2009 roku. Podstawą były liczne skargi konsumentów.

W toku postępowania UOKiK ustalił, że dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na rok. Ponadto opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie - jak sugerowały hasła reklamowe - dopiero po 10 dniach.

Pobieraczek naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Zdaniem Urzędu taka praktyka stosowana przez spółkę Eller Service w ramach serwisu Pobieraczek jest nieuczciwa i wprowadza konsumentów w błąd. Wielu z użytkowników internetu na podstawie haseł reklamowych i informacji na stronie internetowej portalu mogło sądzić, że usługa jest bezpłatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. W związku z tym konsumenci mogli zdecydować się na usługę, czego nie zrobiliby, gdyby nie zostali wprowadzeni w błąd.

>>> Czytaj: Pobieraczek wykorzystuje zapominalstwo internautów?

Prezes UOKiK uznała, że spółka Eller Service, właściciel serwisu Pobieraczek, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. W związku z tym nałożono na nią karę w wysokości 239140 zł.

Spółka musi zmienić zakwestionowany sposób informowania o usługach oraz publikować przez 6 miesięcy na Pobieraczek.pl treść decyzji UOKiK.

Ponadto, zdaniem UOKiK, niezbędne było nadanie niektórym punktom decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Pobieraczek musi zmienić praktykę oraz poinformować o tym konsumentów zaraz po otrzymaniu decyzji, nawet jeśli skorzysta z drogi odwoławczej.

Konsumenci muszą indywidualnie dochodzić swoich praw

W przypadku kłopotów z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość pomocy należy szukać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Ponadto porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem 0 800 800 008.

Każdy konsument, który został wprowadzony w błąd, może skorzystać z dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić, że udzielił jasnej i rzetelnej informacji. Zgodnie z prawem każdy konsument będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy: zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody – w szczególności żądania unieważnienia umowy.

Dziennik Internautów poprosił firmę Eller Service o ustosunkowanie się do wyroku. Jak tylko uzyskamy odpowiedź, opublikujemy ją na łamach DI.

AKTUALIZACJA

Przedstawiciel firmy Eller Service Ireneusz Lejczak powiedział Dziennikowi Internautów, że decyzja UOKiK jest zła i firma chce ją zaskarżyć. Poniżej odpowiedzi na pytania DI:

DI: Czy firma będzie sie odwoływać od decyzji?

Ireneusz Lejczak: Decyzja UOKIK została wydana w oparciu o wadliwie zebrany materiał dowodowy. W trakcie postępowania wspólnicy zostali pozbawieni możliwości ustosunkowania się co do dowodów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Należy podkreślić, iż samo wnioskowanie Prezesa UOKiK dotyczące reklamy stosowanej przez serwis Pobieraczek.pl zdecydowanie wykracza poza schematy logiki formalnej oraz pozostaje w sprzeczności z jego wcześniejszymi rozstrzygnięciami. Mając na uwadze wskazane fakty, wspólnicy spółki zamierzają zaskarżyć wydaną decyzję w całości. Punkty decyzji objęte rygorem natychmiastowej wykonalności zostaną zrealizowane niezwłocznie, bez względu na fakt wzczęcia procedury odwoławczej.

DI: Czy rekordowa liczba skarg, decyzja UOKiK i wiele niepochlebnych artykułów w prasie nie przekonały firmy Eller Service do tego, że jej model biznesowy miał... powiedzmy, pewne wady? Czy nadal przedstawiciele Pobieraczka twierdzą, że wszystko było z ich strony w porządku?

IL: Rekordowa liczba skarg, o której było do tej pory głośno w mediach, w żaden sposób nie koresponduje z liczbą 232 skarg, którą wskazano w decyzji prezesa UOKIK. Niepochlebne artykuły prasowe dotyczące portalu Pobieraczek.pl nie odebrały serwisowi jego świadomych użytkowników, korzystających swobodnie z zamówionej usługi. Model biznesowy portalu od początku jego istnienia opiera się o świadczenie usługi Premium, realizowanej na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, iż wszelkie kontrowersje powstałe wokół serwisu Pobieraczek.pl wpłynęły pozytywnie na podniesienie świadomości prawnej konsumentów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wywiązywanie się z warunków zawieranych przez siebie umów.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: UOKiKOstatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik