Abonament RTV: po upomnieniach i tak nie chcemy płacić

26-04-2012, 17:34

Przeprowadzono specjalne badanie, którego celem było sprawdzenie działań związanych z uregulowaniem zadłużenia. W efekcie 27,5 proc. abonentów wniosło opłaty w kwocie ponad 100 tysięcy złotych, a 67,5 proc. zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, ponieważ nadal nie chcieli zapłacić abonamentu.

150 osób fizycznych i firm zalegających w płatności opłat abonamentowych zostało objętych pilotażem, przeprowadzonym przez KRRiT i Pocztę Polską. Pilotaż zgłoszenia abonentów zalegających w płatnościach abonamentowych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych S.A. został przeprowadzony w okresie od 28 lipca 2011 r. do 28 stycznia 2012 r.

Pilotażem objęto grupę 150 losowo wybranych abonentów, zalegających w płatnościach o wysokości zobowiązania co najmniej 200 zł (osoba fizyczna) lub 500 zł (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Grupa nie obejmowała abonentów, którzy wystąpili do KRRiT z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości.

Na cele pilotażu wylosowano 100 osób fizycznych i 50 abonentów z pozostałych grup. Do całej grupy wysłano upomnienia z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych o zaległościach do KRD BIG S.A. Upomnienia opiewały na łączną kwotę ponad 631 tysięcy złotych (w tym ponad 486 tysięcy z tytułu abonamentu i 144 tysięcy z tytułu odsetek).

Czytaj też: NIK sprawdza, czy ministerstwa i urzędy opłaciły abonament RTV

Wykaz abonentów, do których wysłano powiadomienie, został przekazany przez Pocztę Polską S.A. do KRRiT. Na bieżąco prowadzono monitoring związany z odbiorem przesyłek. Po upływie 50 dni od dnia wysłania upomnienia oraz potwierdzenia odbioru przesyłki z upomnieniem i braku jakiejkolwiek reakcji ze strony abonentów 81 z nich zostało wpisanych do KRD. W trzech przypadkach po wpisaniu do rejestru zostały wniesione opłaty. W jednym zwrócono się o umorzenie zadłużenia. Na 120 odebranych upomnień 20 abonentów dokonało wpłat przed wpisem do KRD (16,5 proc.), 19 prowadziło korespondencję w celu umorzenia lub rozłożenia na raty (15, 83 proc.) Łącznie wniesiono opłaty w kwocie ponad 109 tysięcy złotych.

Dla 77 abonentów zostały wystawione tytuły wykonawcze, przekazane do wyegzekwowania przez urzędy skarbowe.

- Dochody abonamentowe z roku na rok maleją, co prowadzi do tego, że media publiczne posiadają zbyt mało środków na realizację swojej misji. Chcemy wyraźnie pokazać, że obowiązek płacenia abonamentu będzie przez Krajową Radę egzekwowany. Wnioski płynące z pilotażu nie pozostawiają wątpliwości, zatem działania windykacyjne już wkrótce będą kontynuowane z całą stanowczością w wielokrotnie większej skali - podkreślił minister Rogowski.

Przypomnijmy, że opłata abonamentowa jest prawnym obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego (poza osobami zwolnionymi, np. tymi, które ukończyły 75 lat) i każdej firmy, w których znajdują się odbiorniki radiowe lub telewizyjne.

Według KRRiT cała kwota abonamentowa jest przeznaczana na misję publicznych mediów. Z abonamentu utrzymywane jest więc zarówno publiczne radio, jak i telewizja - w sumie dziesiątki ośrodków terenowych i stacji lokalnych w całym kraju.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy