Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

2024 będzie rokiem asystentów AI. Sztuczna inteligencja wkroczy na wiele stanowisk pracy

25-01-2024, 07:30

Już 68% pracowników twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże im lepiej obsługiwać klientów wynika z badań Salesforce. Pracownicy szacują, że pozwoli im to zaoszczędzić średnio pięć godzin tygodniowo.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy generatywna sztuczna inteligencja będzie napędzać cyfrową transformację we wszystkich branżach, zwiększając zarówno wydajność, jak i produktywność.

asystent AI

Nowa fala asystentów AI

Coraz bardziej zmierzamy w stronę współdziałania ze sztuczną inteligencją, gdzie asystenci AI proaktywnie podejmują działania w naszym imieniu. Jako nasi współpracownicy, narzędzia te usprawniają automatyzację, dzielą się wiedzą, dostarczają podsumowania rozmów czy przygotowują treści do e-maili, opisów produktów, materiałów marketingowych itp. Pozwala to pracownikom usprawnić swoją pracę oraz zmaksymalizować wydajność.

Najnowsze badanie McKinsey Global Survey na temat stanu sztucznej inteligencji potwierdza gwałtowny rozwój narzędzi generatywnej AI. Jedna trzecia respondentów twierdzi, że ich organizacje regularnie wykorzystują ją w co najmniej jednej funkcji biznesowej.

Jakie korzyści płyną z korzystania z asystentów AI?

Dzięki lepszym możliwościom wyszukiwania AI będzie odpowiadać na złożone pytania i dostarczać inteligentne sugestie, wykorzystując do tego dane w czasie rzeczywistym. Weźmie pod uwagę nie tylko dane ustrukturyzowane, takie jak np. zapasy produktów lub historia zakupów, ale także dane nieustrukturyzowane, takie jak transkrypcje rozmów, e-maile i inne dokumenty.

Według badania State of Work firmy Slack, osoby korzystające ze sztucznej inteligencji są o 90% bardziej skłonne do deklarowania wyższego poziomu produktywności. Niestety tylko 27% firm korzysta obecnie z narzędzi sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności. Ci, którzy korzystają z automatyzacji w pracy szacują, że oszczędzają średnio 3,6 godziny tygodniowo - odpowiada to co najmniej jednemu miesiącowi roboczemu w roku, który każdy pracownik może poświęcić na produktywną pracę.

Wykorzystanie AI w call center

Dobrym przykładem są pracownicy call center. Korzystając z nieustrukturyzowanych danych i sztucznej inteligencji, pracownicy mogą automatycznie porównywać sprawy klientów i identyfikować te, które są podobne pod względem intencji. Mogą tym samym uruchamiać zautomatyzowane przepływy, które ostrzegają pracowników, że nowe zgłoszenie jest potencjalnym duplikatem, umożliwiając szybką identyfikację podobnych spraw. W ten sposób skraca się czas rozwiązywania zgłoszeń i poprawia obsługę klienta.

Jak marketerzy wykorzystują sztuczną inteligencję do personalizacji

Innym przykładem są specjaliści ds. marketingu, gdzie wielu z nich korzysta już z generatywnej sztucznej inteligencji. Głównym celem jest zmiana sposobu, w jaki marketerzy łączą się ze swoimi klientami, tworząc bardziej zautomatyzowane i skuteczne kampanie - szybko i na dużą skalę. Oprócz ukierunkowania na podstawy, takie jak tworzenie treści i pisanie tekstów, zmieniają oni sposób, w jaki analizują dane, personalizują treść wiadomości i dopracowują strategię optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). Co więcej, marketerzy mogą również dostosowywać swoje kampanie w oparciu o oczekiwania i zachowania konsumentów. Tworząc kampanię, marketer może wykorzystać sztuczną inteligencję do zrozumienia potrzeb konsumentów poprzez analizę nieustrukturyzowanych danych z ankiet i transkrypcji.

Prawdziwa moc tej technologii polega na tym, że sztuczna inteligencja może analizować i działać na podstawie najcenniejszych danych z najbardziej zaufanych zasobów firmy, pomagając zespołom pracować mądrzej i szybciej podejmować świadome decyzje.

Rewolucja AI będzie opierać się zarówno na danych, jak i na zaufaniu

Sztuczna inteligencja obiecuje uczynić nasze życie znacznie łatwiejszym - eliminując przyziemne zadania i pomagając nam stać się bardziej produktywnymi. AI jest jednak tylko tak dobra, jak dane, z których korzysta. Wraz ze wzrostem ilości danych, przekształcenie ich w wartość wymaga zbudowania kultury biznesowej opartej na danych - wplatając dane we wszystkie operacje organizacji, sposób myślenia i tożsamość.

Prawidłowo zintegrowane i wykorzystane dane (ujednolicone) umożliwiają firmom maksymalizację zysku z inwestycji w technologie i odkrywanie możliwości, które rozwijają strategię biznesową i wzmacniają zaufanie klientów.

Jak firmy mogą budować zaufanie do sztucznej inteligencji?

Nie da się jednak wdrożyć i korzystać ze sztucznej inteligencji bez pełnego zaufania do tego, co ona generuje. Aby przygotować się na kolejną erę asystentów AI, konieczne jest, aby firmy podjęły kroki w celu ochrony pracowników, budowania zaufania i zachęcania ich do innowacji. Można to zrobić, koncentrując się na przejrzystym komunikowaniu, w jaki sposób wykorzystywana jest sztuczna inteligencja oraz wyjaśniając, że to pracownicy - a nie technologia - siedzą za sterami.

Jak rządy mogą wspierać rozwój sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i bezpieczny?

W 2024 r. zaufanie do sztucznej inteligencji będzie nadal kwestionowane, a szczególny nacisk zostanie położony na jej bezpieczeństwo. Równie ważne będzie podejście rządów różnych państw do ustanowienia bezpiecznych ram dla sztucznej inteligencji.

Nie chodzi tylko o to, by wymagać więcej od AI. Musimy wymagać więcej od siebie nawzajem - naszych rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego - aby wykorzystywać moc sztucznej inteligencji w bezpieczny, ale i w odpowiedzialny sposób. Salesforce nie zna wszystkich odpowiedzi, ale rozumie, że najlepszą drogą jest kierowanie się przejrzystością działań.

Krótki przewodnik, jak wdrożyć AI w firmie

 

1. Zdefiniuj obszary zastosowania AI

Rozpocznij od identyfikacji funkcji i procesów w Twojej firmie, które mogą skorzystać na automatyzacji i wsparciu AI. Analizując przypadki użycia, skup się na tych, które przynoszą wartość dodaną, np. automatyzacja obsługi klienta, analiza danych czy optymalizacja kampanii marketingowych.

2. Opracuj strategię wdrożenia AI

Przed wdrożeniem jakichkolwiek konkretnych rozwiązań AI, ważne jest, aby określić, jak technologia ta ma pomóc Twojej firmie osiągnąć swoje cele biznesowe. Twoja strategia AI powinna obejmować następujące elementy:

  • Określenie celów biznesowych, które chcesz osiągnąć dzięki AI
  • Identyfikację obszarów biznesowych, w których AI może przynieść największe korzyści
  • Wybór odpowiednich rozwiązań AI
  • Określenie planu wdrożenia

3. Zbuduj bazę danych i buduj kulturę opartą na danych

AI jest tylko tak dobra, jak dane, z których korzysta. Upewnij się, że Twoja firma dysponuje bogatym zestawem danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, które mogą być wykorzystane przez narzędzia AI do nauki i generowania wiedzy. Inwestuj w zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych, aby zapewnić, że AI ma dostęp do informacji, których potrzebuje, aby podejmować świadome decyzje.

Promuj kulturę opartą na danych we wszystkich działaniach biznesowych. Umożliwi to lepsze wykorzystanie potencjału AI i maksymalizację korzyści z inwestycji w technologię.

4. Buduj zaufanie do AI - skup się na edukacji i szkoleniach pracowników

Jasno komunikuj pracownikom i klientom, jak wykorzystywana jest AI i jakie są zasady ochrony danych. Budowanie zaufania jest kluczowe dla akceptacji i skutecznego wykorzystania AI w organizacji. Możesz to zrobić, koncentrując się na przejrzystości i komunikacji. Pamiętaj, aby wyjaśnić pracownikom, jak działa AI i jak jest wykorzystywana w Twojej firmie.

Wraz z rozwojem AI, pracownicy Twojej firmy będą potrzebować nowych umiejętności, aby być w stanie współpracować z tą technologią. Oferuj szkolenia i rozwój zawodowy, aby pomóc pracownikom rozwinąć umiejętności potrzebne do pracy w erze AI. Zrozumienie możliwości i ograniczeń technologii jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania jej w codziennej pracy.

5. Wprowadź etapy testowe

Zanim AI zostanie wdrożone na szeroką skalę, przeprowadź pilotaż w wybranych obszarach. Pozwoli to zidentyfikować potencjalne problemy i dostosować strategię implementacji do specyfiki firmy.

6. Monitoruj i analizuj wyniki i bądź otwarty na zmiany

  • Regularnie monitoruj wyniki wdrożenia AI, aby ocenić efektywność i ROI. Analiza wyników pozwoli na optymalizację procesów i dostosowanie narzędzi AI do zmieniających się potrzeb firmy.
  • Wdrożenie AI może prowadzić do znacznych zmian w Twojej firmie. Bądź otwarty na zmiany i bądź gotowy do dostosowywania swojej strategii i procesów biznesowych w miarę rozwoju AI.
  • Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi AI i danych. Rządowe ramy regulacyjne mogą mieć wpływ na sposób, w jaki Twoja firma może wykorzystywać AI, dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na ewentualne zmiany.

Wdrażając powyższe kroki, firmy mogą skutecznie zintegrować AI w swoich operacjach, maksymalizując wydajność i innowacyjność, jednocześnie budując zaufanie i zapewniając bezpieczeństwo danych.

Przykłady zastosowania AI w biznesie

AI może być wykorzystywana w biznesie w wielu różnych obszarach, w tym:

Obsługa klienta:

AI może być wykorzystywana do automatyzacji zadań związanych z obsługą klienta, takich jak odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów i udzielanie porad. AI może również być wykorzystywana do personalizacji doświadczeń klienta, na przykład poprzez dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji produktów lub usług.

Marketing:

AI może być wykorzystywana do personalizacji kampanii marketingowych, na przykład poprzez kierowanie reklam do odpowiednich odbiorców lub tworzenie treści, które są bardziej interesujące dla danej grupy docelowej. AI może również być wykorzystywana do analizy danych marketingowych, aby uzyskać wgląd w zachowania klientów i skuteczność kampanii.

Produkcja:

AI może być wykorzystywana do automatyzacji zadań produkcyjnych, na przykład poprzez kontrolę maszyn lub zarządzanie zapasami. AI może również być wykorzystywana do optymalizacji procesów produkcyjnych, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty.

Zarządzanie finansami:

AI może być wykorzystywana do automatyzacji zadań finansowych, takich jak księgowość, raportowanie finansowe lub analizy inwestycyjne. AI może również być wykorzystywana do identyfikacji trendów i możliwości, które mogą pomóc firmom podejmować lepsze decyzje finansowe.

Podsumowując

Sztuczna inteligencja to potężna technologia, która ma potencjał do transformacji wielu aspektów biznesu. Firmy, które chcą wykorzystać moc AI, muszą jednak przeprowadzić odpowiednie wdrożenie. Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz zwiększyć swoje szanse na sukces w wdrażaniu AI w swojej firmie.

Foto: Freepik, treść: materiał prasowy, własna


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik