Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Znacząca liczba Polaków źle postrzega 4-dniowy tydzień pracy

19-03-2024, 17:37

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało analiz, z których wynika, że 4-dniowy tydzień pracy byłby prostszy do wprowadzenia niż skrócenie wymiaru godzin z 40 do 35. Tymczasem aż co trzeci respondent uważa, że zmniejszenie obecnego wymiaru tygodnia pracy o jeden dzień mogłoby zwiększyć liczbę zadań służbowych, które mamy do wykonania w trakcie doby.

Znacząca liczba Polaków przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy

Idea skrócenia czasu, w którym wykonujemy obowiązki służbowe, budzi w Polsce coraz większe emocje. Ze wstępnych analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowego wymiaru godzin z 40 do 35.

 • Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapewnia, że w obu wariantach zachowalibyśmy obecny poziom wynagrodzeń.

Większość Polaków za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy

Polscy pracownicy wykazują się dużą otwartością na innowacje w zakresie organizacji czasu wykonywania obowiązków służbowych. Z najnowszego badania na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, przeprowadzonego przez ClickMeeting, wynika, że 66 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy.

Jednakże 19 proc. ankietowanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, a 15 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

wykres - polacy a 4-dniowy tydzień pracy

Jak praca przez 4 dni w tygodniu wpłynęłaby na nasz poziom satysfakcji

 • 65 proc. badanych sądzi, że uległaby ona poprawie,
 • w opinii 16 proc. pozostałaby ona bez zmian,
 • a 11 proc. osób nie ma zdania na ten temat,
 • 7 proc. respondentów uważa, że przy takich rozwiązaniach poziom naszej satysfakcji z pracy byłby mniejszy niż obecnie.

70 proc. ankietowanych uważa, że pracujemy więcej niż Europejczycy

Ankietowani wyrazili również swoją opinię na temat tego, jak dużo Polacy pracują na tle mieszkańców innych krajów Europy.

 • 70 proc. osób twierdzi, że pracujemy więcej,
 • 18 proc. sądzi, że tyle samo, co inni Europejczycy,
 • 8 proc. nie jest pewna swojej opinii,
 • a zaledwie 5 proc. uważa, że jako naród pracujemy mniej niż inni.

Czy 4-dniowy tydzień pracy wpłynąłby na poziom obciążenia obowiązkami zawodowymi?

Najwięcej (53 proc.) ankietowanych sądzi, że przy takim rozwiązaniu liczba naszych zadań do wykonania w trakcie dnia pozostałaby bez zmian.

 • 29 proc. uważa, że ich liczba by się zwiększyła,
 • zdaniem 12 proc. badanych moglibyśmy mieć mniej obowiązków służbowych,
 • natomiast 6 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

wykres - wpływ 4-dniowego dnia pracy na ilość zadań

Pomocna w ograniczeniu ilości obowiązków mogłaby być automatyzacja, która zdaniem 80 proc. badanych pomaga wykonywać zadania w firmach.

 • 4 proc. ankietowanych sądzi, że utrudnia ona pracę,
 • a zdaniem 8 proc. nie ma ona wpływu na wykonywanie obowiązków,
 • opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

Nasze społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Znacząca liczba Polaków entuzjastycznie przyjmujących pomysł przejścia na 4-dniowy tydzień pracy to odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia - komentuje Paweł Łaniewski Content Marketing Expert - ClickMeeting.

Zdaniem eksperta, to także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy. Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym, wkrótce może stać się to nową rzeczywistością.

Work-life balance kluczem do wydajności pracowników

Nowe formy wykonywania obowiązków służbowych wymagają również odpowiedniej efektywności pracowników. W związku z tym ClickMeeting zapytał Polaków również o to jak ich zdaniem wykorzystujemy nowe technologie i cyfrowe narzędzia na tle innych państw w Europie.

 • 33 proc. ankietowanych uważa, że korzystamy z nich rzadziej i mniej skutecznie,
 • 30 proc. sądzi, że tak jak inni,
 • 25 proc. twierdzi, że częściej i efektywniej,
 • 12 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Respondenci uważają również, że narzędzia ułatwiające work-life balance/workation mają pozytywny wpływ na naszą wydajność w pracy (66 proc.), jednocześnie jednak 20 proc. osób nie ma opinii na ten temat. Z kolei 11 proc. jest zdania, że nie wpływają one na efektywność, a 3 proc. uważa, że działają one na nią negatywnie.

Badanie przeprowadzono w marcu 2024 na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18–27 lat (18 proc.), 28–44 lata (44 procent) 45–59 lat (33 procent) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

Foto: Freepik


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik