Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Zmodernizowane przedsiębiorstwa zdecydowanie pokonają konkurencję

25-05-2018, 19:03

Ogłoszono wyniki nowego badania na temat dojrzałości przedsięwzięć transformacji środowiska informatycznego (IT Transformation Maturity Study), w ramach którego ankietowano 4000 osób z całego świata podejmujących decyzje dotyczące IT. Wykazało, że firmy modernizujące infrastrukturę, mają 22 razy większe szanse na wyprzedzenie konkurencji we wprowadzaniu nowych produktów i usług.

Wyniki przeprowadzonego przez Enterprise Strategy Group (ESG) badania nad korzyściami z transformacji środowiska informatycznego potwierdzają stwierdzenie, że transformacja środowiska informatycznego może poprawić wyniki finansowe firmy oraz sprzyja innowacyjności, rozwojowi i różnicowaniu prowadzonej działalności.

 • 81% firm zgadza się ze stwierdzeniem, że bez transformacji środowiska informatycznego stracą możliwość konkurowania na swoich rynkach — wzrost z 71% w 2017 roku.
 • 88% ankietowanych stwierdziło, że ich firma podlega presji, aby wprowadzać nowe produkty i usługi coraz szybciej.
 • Firmy, które przeprowadziły transformację, mają 22 razy większe szanse wyprzedzić konkurencję we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług.
 • Przedsiębiorstwa, które przeprowadziły transformację, 2,5 razy częściej wierzą, że mają silną pozycję, która pozwoli im konkurować i odnosić sukcesy na swoich rynkach przez kilka następnych lat.
 • Przedsiębiorstwa, które przeprowadziły transformację, mają 18 razy większą szansę na podejmowanie lepszych i szybszych decyzji na podstawie danych niż ich konkurencja, a także 2 razy częściej przekraczają poziom przychodów, który postawiły sobie za cel.

Jeff Clarke z Dell Technologies, twierdzi, iż dane dają nowy rodzaj przewagi nad konkurencją, ale stały się one bardzo rozproszone — są zlokalizowane w systemach brzegowych, głównym centrum przetwarzania danych i chmurze. Przedsiębiorstwa wiedzą, że muszą szybko przekształcać te dane w wiedzę przydatną biznesowo, a wymaga to kompleksowej infrastruktury informatycznej umożliwiającej analizowanie, przechowywanie i chronienie danych znajdujących się w dowolnym miejscu. 

Wtóruje mu John McKnight, wiceprezes ds. badań Enterprise Strategy Group, który uważa, że aby liczyć się na rynku i rozwijać działalność, firmy muszą być obecnie dynamiczne i elastyczne, a transformacja środowiska informatycznego odgrywa tu dużą rolę. Wyraźnie widać, że transformacja IT cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm, a kierujące nimi osoby dostrzegają niezwykle istotną rolę tej transformacji dla ogólnej strategii biznesowej i konkurencyjności. Przeprowadzenie transformacji nie jest łatwe, ale według naszych badań firmy, które to zrobiły, odczuwają rzeczywiste korzyści: częściej wyprzedzają konkurencję we wprowadzaniu nowych produktów i usług na rynek, podejmują lepsze i szybsze decyzje niż konkurencja oraz przekraczają poziom przychodów, który postawiły sobie za cel.

W tym roku 4000 objętych badaniem firm przypisano do następujących poziomów dojrzałości:

 • Etap 1 — Zacofanie (6%): przedsiębiorstwo nie spełnia wielu lub wręcz żadnych kryteriów transformacji infrastruktury informatycznej określonych w badaniu ESG.
 • Etap 2 — Zalążek zmian (45%): przedsiębiorstwo czyni postępy w transformacji infrastruktury informatycznej, ale jedynie w minimalnym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych.
 • Etap 3 — Ewolucja (43%): przedsiębiorstwo wykazuje zaangażowanie w transformację infrastruktury informatycznej i w umiarkowanym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych oraz metod świadczenia usług informatycznych.
 • Etap 4 — Pełna transformacja (6%): przedsiębiorstwo przeprowadziło najdalej posuniętą transformację infrastruktury informatycznej.

Wyniki tegorocznych badań pokazują wzrost dojrzałości transformacji informatycznej firm i ogólne przekonanie, że jest ona strategiczną koniecznością.

 • 96% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmach prowadzone są przedsięwzięcia transformacji cyfrowej: na etapie planowania, na początku wdrożenia, w toku lub na etapie dojrzałości.
 • Firmy, które osiągnęły stan Pełna transformacja, 16 razy częściej prowadzą dojrzałe projekty transformacji cyfrowej niż firmy, których stan to Zacofanie (odpowiednio 66% i 4% firm).
 • Przedsiębiorstwa, których stan to Pełna transformacja, 2 razy częściej przekroczyły planowany poziom przychodów w zeszłym roku niż firmy, których stan to Zacofanie (odpowiednio 94% i 44% firm).
 • 84% ankietowanych z firm, w których prowadzone są przedsięwzięcia transformacji cyfrowej, stwierdziło, że firma ma silną lub bardzo silną pozycję na rynku.

Dojrzała transformacja środowiska informatycznego sprzyja innowacyjności i wzrostowi, poprawie sprawności IT oraz redukcji kosztów. Dokładniej:

 • Przedsiębiorstwa o Pełnej transformacji są w stanie przenieść o 17% więcej swojego budżetu IT na działania innowacyjne.
 • Kończą 3 razy więcej projektów IT przed terminem i 10 razy częściej wdrażają większość aplikacji przed terminem.
 • Przedsiębiorstwa o Pełnej transformacji realizują o ponad 14% więcej projektów IT poniżej budżetu i wydają 31% mniej na aplikacje o kluczowym znaczeniu biznesowym.

Źródło: Dell EMC