Zaświadczenie o niekaralności – czym jest i jak je uzyskać?

01-02-2019, 13:28

Zaświadczenie o niekaralności to dokument, który jest potrzebny w wielu sytuacjach, między innymi wtedy, kiedy obywatel RP ubiega się o amerykańską wizę turystyczną. Jaki urząd wydaje zaświadczenie i co trzeba zrobić, aby je uzyskać?

mat partnera

Zaświadczenie o niekaralności – kto je wydaje?

Zaświadczenie o karalności wydaje Krajowy Rejestr Karny, znajdujący się w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100. Placówka podlega Ministerstwu Sprawiedliwości i ma również swój odpowiednik elektroniczny (działający pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Zaświadczenie o niekaralności przydaje się między innymi wtedy, gdy obywatel Polski chce uzyskać wizę turystyczną do Stanów Zjednoczonych bądź aplikuje na stanowisko w miejscu, w którym wymagane jest poświadczenie posiadania „czystej kartoteki”. Procedura ubiegania się o dokument rozpoczyna się od wypełnienia formularza drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (dla mieszkańców Warszawy – w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego). Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://pewny-prawnik.pl/blog/92/czym-jest-zaswiadczenie-o-niekaralnosci-i-jak-je-uzyskac.

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

W przypadku osoby fizycznej, należy w górnym lewym rogu formularza wpisać swój adres do korespondencji. Z prawej strony znajduje się miejsce na znaczek skarbowy (do kupienia w kasie sądu). Tuż pod znaczkami należy zamieścić swój numer PESEL, imię, nazwisko, cel wydania zaświadczenia, zaznaczamy podpunkt „Kartoteka karna”, a na koniec formularza składamy odręczny podpis. W czasie składania wniosku urzędnik poprosi o okazanie dowodu osobistego, aby sprawdzić dane podane w dokumencie. Po rozpatrzeniu wniosku przez urzędników, ubiegający się otrzyma zaświadczenie na adres w nim podany.

 

Krajowy Rejestr Karny – jakiego rodzaju informacje gromadzi o obywatelach?

Na mocy art. 1 ustawy o KRS, instytucja ta gromadzi informacje o obywatelach, którzy:

  • byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe;
  • wobec których prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa na podstawie amnestii;
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa;
  • zostali prawomocni skazani przez sądy innych państw;
  • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze lub karanych na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu;
  • które są poszukiwane listem gończym;
  • które są tymczasowo aresztowane;
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Ponadto, w KRS przechowuje się informacje na temat podmiotów zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną lub wyrok podany wiadomości publicznej (zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary). Więcej informacji na ten temat można uzyskać, wchodząc na stronę https://pewny-prawnik.pl.

 

Kto ma dostęp do informacji zawartych w KRS?

Korzystać z zasobów KRS może każdy – na podstawie art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Prawo do sprawdzenia informacji na temat innych osób mają także terytorialne i gminne komisje wyborcze, służby takie jak prokuratura i policja, pracodawcy zatrudniający do prac, w których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów, pochodzących z różnych gałęzi prawa (np. kwestie takie jak umowa darowizny samochodu czy prawo do dziedziczenia) można uzyskać, wchodząc na stronę https://pewny-prawnik.pl/blog/135/umowa-darowizny-samochodu-jak-poprawnie-ja-napisac.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
fot. PhotoMIX
fot. Babbel


  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: