Zakończyło się IV Forum Gospodarcze InvestExpo

PATRONAT MEDIALNY 27-03-2012, 18:43

Jak Aniołowie Biznesu wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa? Z jakich nowoczesnych źródeł finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy tego sektora? Czym zachęca Śląsk potencjalnych inwestorów do ulokowania właśnie tutaj swego kapitału? Czym są innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)? Jak buduje się nowoczesny wizerunek firmy?

IV Forum Gospodarcze InvestExpo
fot. - IV Forum Gospodarcze InvestExpo
Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas IV Forum Gospodarczego InvestExpo, które odbyło się w dniach 20-21 marca br. w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. Forum skupiło przedstawicieli świata polityki, gospodarki, ekonomii i finansów, mediów, władze samorządowe oraz środowisko naukowe i akademickie. Wśród gości znaleźli się m.in.: Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Kazimierz Górki, Prezydent Miasta Sosnowiec, Marcin Krupa, Wiceprezydent Miasta Katowice, Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych, Jacek Błoński, Szef Lewiatan Business Angels, Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach czy Jacek Frejlich, Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego. Przedsięwzięcie skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zgromadziło blisko 300 osób.

Przemysław Jura, Prezes Zarządu INES
fot. - Przemysław Jura, Prezes Zarządu INES
Pierwszy dzień biznesowego szczytu rozpoczęto od kwestii wsparcia, jakie przedsiębiorcy oferuje Anioł Biznesu. Dyskutowano nt. możliwości pozyskania finansowania, omawiano korzyści, jakie oferuje taka współpraca obydwu stronom. Forum stworzyło również młodym przedsiębiorcom szansę zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów potencjalnym inwestorom. Przedsięwzięciu towarzyszyło bowiem spotkanie innowatorów z Aniołami Biznesu. Dobre pomysły, jeżeli spodobają się inwestorom, trafią na podatny grunt, dostają nie tylko zastrzyk kapitałowy od inwestorów, ale także wsparcie w zakresie prowadzenia ich biznesu. Są to kontakty biznesowe, są to wieloletnie doświadczenia po stronie Aniołów Biznesu, które są wykorzystywane do tego, żeby przyspieszyć rozwój firm i dać im silniejsze podstawy do osiągnięcia sukcesu – zaznaczył Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, organizator Forum.

IV Forum Gospodarcze InvestExpo
fot. - IV Forum Gospodarcze InvestExpo
Tego dnia toczyły się również ożywione dyskusje wokół tematów takich, jak „Polska – stabilny rynek dla inwestorów?” oraz „Kobieta – biznes – finanse”. Przedmiotem rozważań nad możliwościami inwestowania na Śląsku stały się diagnoza potencjału inwestycyjnego województwa śląskiego czy inwestycje w innowacje. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik zwrócił uwagę na fakt, iż mali i średni przedsiębiorcy wykazują duże zainteresowanie inwestowaniem w innowacje, jednak towarzyszące temu zbyt duże ryzyko sprawia, iż w tej kwestii pozostają ostrożni i finansowanie inwestycji opierają o kapitał pochodzący od rodziny lub znajomych.

IV Forum Gospodarcze InvestExpo
fot. - IV Forum Gospodarcze InvestExpo
Blok kobiecy został poświęcony przede wszystkim roli kobiet w innowacyjnej gospodarce oraz kreowaniu ich wizerunku w biznesie. Panelistki, wśród których znalazły się Aldona Michalak, Prezes Zarządu Głównego Ligii Kobiet Polskich, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Elżbieta Kazibut-Twórz, koordynator projektów specjalnych Dziennika Zachodniego, Grażyna Szymborska, Dyrektor Naczelna Filharmonii Śląskiej czy Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn, poruszyły m.in. kwestię aktywności zawodowej kobiet. W Polsce aktywność zawodowa kobiet jest niska, kształtuje się bowiem na poziomie 46%. Jednak obserwuje się, iż coraz więcej kobiet zakłada swoją działalność gospodarczą, co napawa nadzieją i optymizmem.

Tematami wiodącymi drugiego dnia były innowacyjne technologie w działalności MŚP, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz marketing i PR w firmie.

IV Forum Gospodarcze InvestExpo
fot. - IV Forum Gospodarcze InvestExpo
W trakcie panelu dyskusyjnego poświęconego innowacjom i ich wpływowi na rozwój sektora MŚP, w którym udział wzięli przedstawiciele m.in. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce czy Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, próbowano zdefiniować, czym są innowacje dla małych i średnich firm. Paneliści zgodnie stwierdzili, iż małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż błędnie traktują innowacje, sądząc, że stały się one domeną jedynie dużych firm i światowych korporacji. Wskazywano na istnienie wielu barier we wprowadzaniu innowacji w firmach, wśród których wymieniono brak odpowiedniego przygotowania firm do skorzystania z dostępnych technologii, brak prowadzenia badań rynku, brak posiadania określonej strategii działania czy wreszcie brak doświadczenia i tradycji biznesowej. Podkreślano jednocześnie, iż umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczynia się w głównej mierze do większej dynamiki wzrostu firmy, zwiększa jej innowacyjność oraz buduje przewagę konkurencyjną.

IV Forum Gospodarcze InvestExpo
fot. - IV Forum Gospodarcze InvestExpo
Blok poświęcony rozwojowi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB, z ang. CSR) dotyczył kwestii rozwoju koncepcji SOB, upowszechniania tej idei w polskich przedsiębiorstwach oraz roli, jaką pełni szkoła wyższa w propagowaniu wiedzy nt. CSR. Dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podkreślał, iż działania społecznie odpowiedzialne są podejmowane ze względu na system wartości wielu małych i średnich firm, jednak firmy te nie odczuwają potrzeby komunikowania o tym. O korzyściach, jakie firmy mogą osiągać z prowadzenia działań z zakresu CSR, mówił Miłosz Omastka, Prezes Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach. Natomiast ksiądz Grzegorz Polok z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawił, jak ważnym zabiegiem jest wprowadzanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w programy nauczania w szkole wyższej. Obecni studenci w przyszłości stanowić będą kadry zarządzające różnymi organizacjami, dlatego ich akceptacja, poziom wiedzy i skłonność do wykorzystywania SOB będzie decydował o faktycznej transmisji tej idei w rzeczywistość społeczno-gospodarczą – argumentował.

Podczas ostatniego bloku dotyczącego marketingu i PR w biznesie omówiono nowe trendy w budowaniu witryn internetowych pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną firm oraz przedstawiono, jak w łatwy i bezkosztowy sposób można zbudować relacje z mediami.

IV Forum Gospodarcze InvestExpo
fot. - IV Forum Gospodarcze InvestExpo
Forum Gospodarcze InvestExpo z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców sektora MŚP. Skupia ono bowiem w jednym miejscu – z jednej strony – wysokiej klasy ekspertów, praktyków, inwestorów, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, specjalistyczną wiedzą, wskazując i podpowiadając, jak osiągnąć sukces, umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa i zbudować jego przewagę konkurencyjną. Z drugiej zaś – przedsiębiorców, innowatorów poszukujących wsparcia we wdrożeniu i rozwoju własnych innowacyjnych, dobrze rokujących biznesów. Forum stanowi zatem doskonałą płaszczyznę wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, stając się niepowtarzalną szansą na pozyskanie wartościowych kontaktów biznesowych, które mogą zainicjować owocną współpracę. Forum Gospodarcze tworzy właściwą aurę oraz klimat wzajemnego zaufania tak potrzebnego do budowania podstaw uczciwego, wiarygodnego i odpowiedzialnego biznesu.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag konferencjetag InvestExpo
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy