Wyniki audytu systemów IT w Telekomunikacji Polskiej

20-10-2009, 13:36

TP prowadzi i planuje podjęcie działań niezbędnych dla realizacji wymagań UKE, jednak istnieje grupa wymagań, których realizacja nie jest obecnie zaplanowana - wynika z podsumowania raportu "Audyt równego dostępu do systemów informatycznych TP zgodnie z wymaganiami UKE", opublikowanego wczoraj, 19 października br. przez Prezesa UKE.

Audyt został przeprowadzony w dniach 24/08/2009 – 16/10/2009 przez A.T. Kearney Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Badanie Telekomunikacji Polskiej miało na celu sprawdzenie, czy realizowane są w TP wymagania regulatora, których celem jest zapewnienie przez TP równego traktowania Detalu TP oraz Operatorów Alternatywnych (OA), ocena stopnia wypełnienia tych wymagań oraz sformułowanie rekomendacji wdrożeniowych.

Według firmy realizującej audyt TP już prowadzi i planuje podjęcie kolejnych działań niezbędnych dla realizacji wymagań UKE. Oznacza to, że Telekomunikacja Polska rozpoczęła szereg działań zmierzających do tego, by klienci detaliczni TP oraz klienci Operatorów Alternatywnych (świadczących usługi z wykorzystaniem infrastruktury TP) mogli korzystać z regulowanych usług telekomunikacyjnych o równoważnych parametrach.

TP prowadzi m.in. prace zmierzające do oddzielenia środowiska hurtowego (tj. jednostek organizacyjnych TP odpowiedzialnych za sprzedaż usług hurtowych oraz obsługę posprzedażową OA – nabywców tych usług) od środowiska detalicznego (tj. jednostek zajmujących się sprzedażą usług telekomunikacyjnych klientom detalicznym i ich obsługą posprzedażną – Detal TP). Oddzielenie takie będzie możliwe dzięki wdrożeniu przez TP nowego systemu informatycznego - czytamy w raporcie A.T. Kearney.

Istnieje jednak grupa wymagań, których realizacja nie jest obecnie zaplanowana. Na dzień badania Telekomunikacja Polska nie zaplanowała działań zmierzających do spełnienia wymagań UKE odnoszących się do:

  • ograniczenia przepływu informacji z TP do PTK i z PTK do TP,
  • identyfikacji pracowników pod kątem ich przynależności do jednostek organizacyjnych o różnych funkcjach i różnym dostępie do informacji chronionych,
  • umożliwienia UKE dostępu do systemów informatycznych TP celem weryfikacji stosowania przez TP zasad równoważności,
  • udostępniania OA informacji ogólnych o infrastrukturze - TP nie udostępni pełnego zakresu informacji ogólnych wymaganych przez UKE,
  • określenia warunków współpracy pomiędzy TP i OA.

Ponieważ - zdaniem audytora - nie wszystkie z postawionych przez UKE wymagań jest krytycznych, nie mają one kluczowego znaczenia dla wypełnienia celów regulatora, czytamy w podsumowaniu badania. Audytor stwierdził ponadto, że po odpowiedniej zmianie priorytetów projektów objętych zakresem audytu w TP oraz przy zapewnieniu wysokiego stopnia motywacji, TP powinna wypełnić wszystkie Wymagania Regulatora nie później niż do końca pierwszego półrocza 2011 roku.

Pełny raport z audytu jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa TP i został w całości udostępniony tylko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na stronach UKE znajduje się natomiast podsumowanie raportu (pdf).


Następny artykuł » zamknij

Router na karty SIM od D-Linka

Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy