Więcej elektronicznych udogodnień dla przedsiębiorców

27-10-2010, 10:26

Przedsiębiorca ma krócej czekać na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Nie będzie musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę również drogą elektroniczną - ogłosiło Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki przepisy mają pozwolić na złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie tylko za pomocą bezpiecznego e-podpisu, ale także przez zaufany profil na platformie ePUAP. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma być uruchomiona 1 lipca 2011 r.

W ramach CEIDG ma powstać rejestr pełnomocnictw. Przepisy zniosą obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeśli fakt jego udzielenia został wcześniej uwidoczniony w CEIDG. To rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla pełnomocników występujących w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną. Powinno to także uprościć kontakty między samymi przedsiębiorcami.

>>> Czytaj: Internetowa Rewolucja: Pokaż swoją firmę w sieci

Przedsiębiorca będzie mógł uzupełnić wniosek do CEIDG o oświadczenie o wyborze formy opodatkowania PIT. Do tej pory deklarację taką składano w urzędzie skarbowym.

Nadal będzie możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji w postaci papierowej. Będzie możliwość przekazania go nie tylko w urzędzie gminy, ale także w urzędzie skarbowym. Niezależnie od miejsca zameldowania będzie można wybrać urząd, który przekaże jego wniosek do CEIDG.

Ministerstwo Gospodarki proponuje także usunięcie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Rozwiązanie to będzie polegać na przyznaniu informacjom z rejestru REGON statusu formalnego.

Projekt MG wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Zapewnią one przedsiębiorcom zawieszającym działalność ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nowe rozwiązanie polegać będzie na umożliwieniu przedsiębiorcom zawieszenia działalności na określoną liczbę dni. Dodatkowo przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku w urzędzie.

Uregulowana ma być również sytuacja prawna przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w różnych formach, a chcących zawiesić tylko jedną z nich. Obecnie funkcjonujące przepisy nie dają takiej możliwości.

Propozycje zmian zostały 22 października 2010 r. przekazane przez Ministra Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Na stronie ministerstwa dostępny jest projekt ustawy o zamianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (plik PDF, 21 stron).

>>> Czytaj: Zwykły PDF to nadal nie e-faktura


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy