UODO dla edukacji

15-10-2018, 21:41

Urząd Ochrony Danych Osobowych wspiera szkoły w podejmowaniu działań upowszechniających wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat ochrony danych osobowych i prywatności. Dzięki temu mają one wyrabiać sobie właściwe nawyki i edukować środowiska lokalne.

Edukacja dzieci i młodzieży, ale także ich rodziców, nauczycieli, i społeczności lokalnych to jeden z głównych celów ogólnopolskiego programu edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. W roku szkolnym 2018/2019 jest on organizowany już po raz dziewiąty, a do udziału w nim zgłosiło się 335 placówek edukacyjnych.

Nauka przez zabawę

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” ma dowieść, że ochrony danych osobowych można uczyć nie tylko na godzinach wychowawczych. Tematy te mogą być również omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, matematyka czy technika.

Dla uczniów najatrakcyjniejsze są jednak te pomysły, które naukę łączą z zabawą. Doświadczenia zebrane w poprzednich edycjach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” dowodzą dużej kreatywności uczniów i ich nauczycieli przy realizacji takich projektów.

Przykładem jest Program Sprawnościowy zainicjowany w poprzedniej edycji przez Annę Janik, nauczycielkę Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, który był realizowany przez blisko 30 szkół w całej Polsce. Będzie on kontynuowany również w tej edycji projektu.

Polega on na budowaniu w szkole „małych struktur UODO”, w ramach których koordynator wraz z grupą uczniów prowadzą w szkole pilotażowy program działań szkolnych i pozaszkolnych dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Taka grupa (każdą wyróżnia charakterystyczne logo) wraz z koordynatorem według ustalonego przez siebie harmonogramu realizuje wiele inicjatyw: Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Ochrony Danych Osobowych czy Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Szkoły rywalizują ze sobą, a zwycięzca ma prawo do posługiwania się tytułem „Młodego inspektora UODO”.

Innym przykładem jest projekt „ESCAPE ROOM – ODOland”. Uczniowie, podzieleni na grupy, mają za zadanie rozwiązać różne zadania, żeby dotrzeć do hasła końcowego, które jest kluczem do wyjścia z pokoju zagadek. Każda grupa ma inne zadanie, ale wszyscy muszą ze sobą współpracować, by osiągnąć sukces – poznać hasło końcowe. Projekt ten, zainicjowany i prowadzony przez Małgorzatę Wędrychowicz ze Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi, był nagrodzony w ramach konkursu UODO organizowanego podczas ubiegłorocznej edycji programu.

Szkoły oswajają się z RODO

Program UODO to również okazja, by wiedzę na temat ochrony danych osobowych ugruntowali także pracownicy szkół. Służy temu m.in. prowadzone przez ekspertów z UODO dwudniowe szkolenie inaugurujące każdą edycję projektu. Szkolni koordynatorzy poznają zasady stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

UODO przekazuje im też pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te oraz dodatkowe informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym. Również organizowane przez UODO webinaria dla szkół służą podnoszeniu wiedzy uczestników Programu.

Rodzina też musi chronić swoją prywatność

Bardzo często realizacja programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wykracza poza szkolne mury, wpływając na lokalne społeczności (rodziny i liczne urzędy). Program ten to bowiem setki zrealizowanych inicjatyw – apeli, teleturniejów, gier planszowych, gier miejskich, konkursów, pikników, autorskich przedstawień, happeningów, spotkań, warsztatów i pogadanek.

Źródło: UODO


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy