Ulga internetowa: 7 rzeczy, które trzeba wiedzieć

26-04-2010, 13:39

Większość naszych Czytelników może skorzystać z ulgi internetowej. Postanowiliśmy w jednym miejscu zebrać wszystkie ważne informacje na jej temat. Co odliczamy od czego? Ile można odliczyć? Jakie trzeba mieć dokumenty? Odpowiedzi znajdziesz w tym tekście.

Poniżej 7 najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących ulgi internetowej.

1. Co odliczamy i od czego? W ramach ulgi odliczamy wydatki poniesione na internet od dochodu albo przychodu (na podstawie ustawy o ryczałcie).

 • Powyższe oznacza, że brak dochodu uniemożliwi odliczenie, np. jeśli opłacaliśmy internet, żyjąc z oszczędności.
 • Odliczamy wydatki poniesione w roku podatkowym, a więc jeśli dostaliśmy rachunek w grudniu, możemy go ująć w odliczeniu wówczas, gdy opłacimy go jeszcze w grudniu. Rachunki zapłacone w styczniu muszą poczekać do następnego roku. 
 • Wydatków na internet nie można też odliczyć, jeśli zaliczyliśmy je do kosztów uzyskania przychodów (na podstawie ustawy o podatku dochodowym) lub nie odliczyliśmy ich od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

2. Kto może skorzystać z ulgi internetowej? Może to zrobić osoba, która poniosła w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu w miejscu swojego zamieszkania. Jeśli jesteśmy na stałe zameldowani w Warszawie, ale mieszkamy we Wrocławiu, to do odliczenia posłużą nam faktury za internet w mieszkaniu wrocławskim. Nie można mieć jednocześnie dwóch miejsc zamieszkania (zdaniem fiskusa).

3. Ile można odliczyć? Ulga jest limitowana, tzn. jej wysokość w roku podatkowym nie może przekroczyć 760 zł. Najczęściej właśnie tyle odliczymy od dochodu. Łatwo policzyć, że tylko osoby płacące za internet 63 zł (lub mniej) będą w stanie odliczyć całość wydatków. W uprzywilejowanej sytuacji są osoby mieszkające wspólnie, np. małżonkowie lub dzieci i rodzice (o tym poniżej).

 • Ulga internetowa pozwala podatnikowi odliczyć wydatki na internet (do kwoty 760 zł). Jeśli więc w jednym mieszkaniu są małżonkowie i dziecko, którzy ponoszą wydatki na internet, każdy z nich może odliczyć do 760 zł. Istotna rzecz: każda z tych osób musi udokumentować swoje wydatki! Oznacza to, że na fakturze VAT musi znajdować się nazwisko osoby, która chce skorzystać z ulgi.
 • Z podwójnych limitów skorzystamy rzecz jasna wtedy, kiedy zamieszkująca z nami osoba posiada dochód.

4. Jak udokumentować wydatki na internet? Trzeba mieć faktury VAT i potwierdzenie zapłaty. Sama faktura albo samo potwierdzenie zapłaty nie jest wystarczające, by skorzystać z ulgi. Poza tym warto pamiętać o czterech rzeczach:

 • Faktura musi informować o koszcie, jaki ponosimy z tytułu dostępu do internetu. Jeśli nasz operator wystawia faktury np. za internet i telefon jednocześnie, to na fakturze musi być uwzględniony koszt samego internetu.
 • Nie wystarczy elektroniczny dostęp do obrazu faktury. Prawo dopuszcza, co prawda, wystawienie elektronicznej faktury VAT, ale musi to być dokument w odpowiednim formacie, gwarantujący autentyczność pochodzenia i integralność treści. Do odliczenia nie wystarczy "ekofaktura", tj. elektroniczny obraz faktury lub dostęp do niej na stronie operatora. Podatnik ma jednak prawo zażądać od operatora wystawienia papierowych dokumentów. 
 • Zgubienie faktury nie pozbawia nas ulgi. Można od operatora zażądać duplikatu tego dokumentu i powinien on wystarczyć do odliczenia. 
 • Zdarzyło się, że urzędnik odmówił przyjęcia e-faktur na płytach CD w obawie przed wirusami. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to niewłaściwe postępowanie ze strony urzędnika, o czym można poczytać w Gazecie Prawnej

5. Rodzaj dostępu do sieci ma znaczenie? Nie. Można odliczyć także wydatki na internet bezprzewodowy, również gdy korzystamy z niego na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Trzeba tylko mieć odpowiednie faktury.

6. Kiedy i jak można dokonywać odliczeń? Można to zrobić:

 • Po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37. Trzeba do nich dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.
 • W trakcie roku podatkowego (w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze). Należy wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.
 • W trakcie roku podatkowego lub w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT-28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (dotyczy odliczenia dokonanego od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

7. Nie wierzę mediom. Gdzie znajdę podstawę prawną? Należy zajrzeć do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) lub do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Przykłady

1. Teresa płaciła za internet 45 zł miesięcznie. Uzbierała faktury, które dowodzą, że w roku podatkowym na internet wydała 495 zł. Taką kwotę Teresa odliczy od dochodu.

2. Marek płacił za internet 80 zł miesięcznie. Uzbierał faktury będące dowodem, że w roku podatkowym na internet wydał 960 zł. Od dochodu odliczy 760 zł, bo taki jest limit.

3. Piotr i Katarzyna w całym roku podatkowym wydali na internet 2000 zł. Mają faktury, na których są ich nazwiska. Każde z nich odliczy od dochodu 760 zł.

>> Rozlicz się przez internet - PIT 2009: E-deklaracje - rozliczenia podatkowe krok po kroku.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy