UE: 1 mld EUR na internet dla wsi

29-01-2009, 09:44

Projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe przedstawiła wczoraj Komisja Europejska. Planowane jest m.in. przeznaczenie 1 mld EUR na rozbudowę i modernizację szybkich łączy internetowych, które zostaną sfinansowane z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekty Komisji Europejskiej przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.

Zaprezentowany pakiet projektów, w które UE zamierza zainwestować 5 mld EUR ze środków niewykorzystanych w ramach unijnego budżetu, obejmuje m.in. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przyznania wsparcia wspólnotowego strategicznym projektom energetycznym.

Proponowane są inwestycje o łącznej wartości 3,5 mld EUR, obejmujące inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (pula środków: 1,25 mld EUR), w morskie elektrownie wiatrowe (500 mln EUR) oraz projekty dotyczące połączeń systemów gazu i energii elektrycznej (1,75 mld EUR).

W zakresie łączy szerokopasmowych Komisja proponuje przeznaczenie 1 mld EUR na rozbudowę i modernizację szybkich łączy internetowych na obszarach wiejskich. Środki te zostaną udostępnione za pośrednictwem Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wykorzystane na wyeliminowanie w Europie obszarów nieobjętych siecią szerokopasmową (według danych KE 30% ludności na obszarach wiejskich nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej).

Planowane jest także przeznaczenie 0,5 mld EUR na rozpoczęcie działań zmierzających do sprostania wyzwaniom kreślonym podczas oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR). Obejmują one: zmiany klimatyczne, energię odnawialną, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną i restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Komisja podkreśliła, że rozbudowa i modernizacja infrastruktury internetowej o wysokiej przepustowości jest koniecznym warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego. W europejskim planie naprawy gospodarczej dąży się do tego, aby w 2010 r. odsetek osób posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego wynosił 100%.

Na obszarach wiejskich zawsze będą istniały dodatkowe trudności związane z podłączeniem do sieci szerokopasmowej. Ryzyko to wzrasta znacząco, gdy obniża się liczba inwestycji. Dlatego właśnie zdaniem komisji należy skoncentrować działania na obszarach wiejskich i wykorzystać instrumenty rozwoju obszarów wiejskich do działań na miejscu, aby prace można było rozpocząć możliwie najszybciej.


Następny artykuł » zamknij

Nowy router od AVM

Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy