Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Uczelnie i Ministerstwo Cyfryzacji będą kształcić specjalistów gospodarki cyfrowej.

22-11-2019, 15:58

Ministerstwo Cyfryzacji stawia na kształcenie specjalistów gospodarki cyfrowej. Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to kolejny krok we wspieraniu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. W środę minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech.

Innowacyjna gospodarka XXI wieku

Nasz projekt jest silnie związany z potrzebami gospodarki i administracji – powiedział w trakcie uroczystości szef MC. – Dzięki niemu chcemy wypracować model systemowego kształcenia najlepszej klasy specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na poziomie studiów wyższych. W przyszłości będą oni wspierać instytucje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i państwa – dodał.

Projekt Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych składa się z następujących etapów:

 1. Powołanie konsorcjum uczelni wyższych w celu wdrożenia wytycznych kształcenia.
 2. Powołanie Rady Programowej Projektu, która będzie sprawować merytoryczny nadzór nad całością realizacji Projektu.
 3. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z szeroką grupą interesariuszy Projektu.
 4. Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne w uczelniach należących do konsorcjum.
 5. Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.
 6. Monitoring i ewaluacja Projektu, wypracowanie wniosków i założeń realizacji Projektu w latach 2021-2027.

Współpraca z uczelniami

Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami, współpracę z przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.

Do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech dołączyły:

 • Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
 • Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
 • Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
 • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
 • Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki),
 • Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).

Oprócz Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji realizuje lub wspiera inne projekty skierowane do systemu szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży. Są to m.in. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czy Wieloletni Program Rozwoju Talentów Informatycznych. Wszystkie wpisują się w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który ma służyć podnoszeniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych społeczeństwa.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik