Telewizja mobilna - nowe wytyczne KE

11-12-2008, 09:30

Zestaw wytycznych w sprawie wydawania zezwoleń na świadczenie usług telewizji mobilnej przedstawiła wczoraj Komisja Europejska. To kolejny ważny krok na drodze do wdrożenia tego typu usług w UE. Przewiduje się, że przychody telewizji mobilnej na świecie wyniosą ponad 7,8 mld euro w 2013 r.

Komisja Europejska nie od dziś angażuje się w rozwój usług telewizji mobilnej. W marcu dopisała standard telewizji mobilnej DVB-H do oficjalnego wykazu standardów UE. Dało to operatorom usług i producentom telefonów potrzebną "pewność technologiczną".

Wczoraj we współpracy z państwami członkowskimi i branżą Komisja określiła najważniejsze zasady, których organy regulacyjne i rządy w państwach członkowskich powinny przestrzegać w procesie wydawania zezwoleń na świadczenie usług telewizji mobilnej.

Jakość usług świadczonych na rzecz odbiorców, w tym kwestie związane z dostępem do sieci w pomieszczeniach zamkniętych oraz jakością przekazu, powinna stanowić jeden z warunków wydania zezwolenia. Ponadto wytyczne zalecają, aby częstotliwości udostępniane na rzecz telewizji mobilnej były odbierane w przypadku, gdy usługa nie zostanie uruchomiona w rozsądnym czasie.

Wytyczne zalecają także, aby organy regulacyjne udostępniły możliwość ubiegania się o zezwolenia wszystkim podmiotom z branży i stworzyły warunki zachęcające do współpracy pomiędzy operatorami telefonicznymi (świadczącymi usługi) a nadawcami (dostarczającymi ich treść).

W wytycznych wzywa się także branżę do zapewnienia we wszystkich krajach UE zgodności usług telewizji mobilnej ze standardem DVB-H. Jednym ze sposobów na to może być wybór niechronionych prawem technologii, z których mogliby korzystać wszyscy odbiorcy, bez dodatkowych modułów i niezależnie od posiadanego urządzenia, w celu uzyskania dostępu do telewizji mobilnej.

Sonda
Czy to dobrze, że Komisja Europejska angażuje się w rozwój telewizji mobilnej?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
wyniki  komentarze

Komisja zapowiada, że będzie dokładnie monitorować postęp i nie dopuści, aby jakiekolwiek nieuzasadnione wymogi opóźniły ten proces w Europie. Regulator ma też wspierać wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych rozwiązań pomiędzy krajowymi organami a pozostałymi zainteresowanymi podmiotami. Ponadto przejście z telewizji analogowej na cyfrową i reforma telekomów mają ułatwić dostęp do nowych częstotliwości, które można będzie wykorzystać do świadczenia usług telewizji mobilnej.

Do tej pory tylko kilka państw członkowskich, takich jak Austria, Finlandia, Francja i Niemcy, przyjęło przepisy dotyczące usług telewizji mobilnej. Usługi komercyjne uruchomione przed wakacjami 2008 r. w kilku krajach europejskich wskazują na wzrost popytu - na początku jesieni w samej tylko Holandii umowy podpisało 10 tys. użytkowników.

- Sukces telewizji mobilnej w Austrii, Włoszech, Finlandii i Holandii potwierdza, że skuteczne procedury wydawania zezwoleń stanowią decydujący czynnik, jeśli chodzi o szybkie uruchomienie telewizji mobilnej. W Austrii 5 000 osób skorzystało z usług telewizji mobilnej w pierwszych tygodniach od jej uruchomienia. Dlatego też chcemy przekazać państwom członkowskim wytyczne wskazujące, w jaki sposób umożliwić branży jak najszybsze wprowadzenie tych nowatorskich usług – powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów komentując wydanie nowych wytycznych.


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy