Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Technologie dla biznesu - eksperci podsumowują ostatnie 12 miesięcy

27-12-2018, 14:46

Które technologie miały w mijającym roku największy wpływ na rozwój biznesu? W ostatnich dwunastu miesiącach kluczowe zarówno dla firm w Polsce, jak na świecie były: robotyzacja, automatyzacja, transformacja roli działów IT oraz rozwiązania w chmurze. Nadal istotna jest również kwestia cyberbezpieczeństwa. Co z technologią blockchain?

Z badań Deloitte wynika, że aż 83% polskich firm (według deklaracji dyrektorów IT) ma jasno zdefiniowane strategie cyfrowe, jeśli nie w całej organizacji, to w jej kluczowych obszarach. Ich priorytetem biznesowym jest dopasowanie do potrzeb klientów oraz rozwój innowacyjności.

Chmura standardem

Rozwiązania w chmurze są jedną z tych technologii, o których jest głośno od kilku lat. W ocenie ekspertów 2018 rok tylko wzmocnił to zjawisko. Rozwiązania klasy digital workplace, czyli związane z edycją i wymianą dokumentów, komunikacją tekstową, głosową, video, a także współdzieleniem zasobów organizacji, jak również migracją systemów i aplikacji z własnej infrastruktury do chmury coraz częściej osadzają się w biznesowej codzienności. Zdaniem Deloitte, firmy będą również decydować się na budowanie nowych rozwiązań i systemów w podejściu cloud native, czyli wykorzystując gotowe komponenty, platformy i technologie udostępniane przez dostawcę chmury, redukując dzięki temu czas, koszt i ryzyko wdrożenia.

Cyberbezpieczeństwo

Rok 2018 w obszarze bezpieczeństwa przyniósł wiele istotnych wydarzeń, przede wszystkim w zakresie wymogów prawnych i regulacyjnych. Marcin Ludwiszewski, Lider ds. cyberbezpieczeństwa Deloitte, twierdzi, że najważniejszym z nich jest przyjęta w Polsce ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od maja dzięki rozporządzeniu RODO funkcjonujemy również w nowym reżimie ochrony danych osobowych, a sektor finansowy rozpoczął wdrażanie dyrektywy PSD2. Jednocześnie zmiany w organizacjach, z technologicznego punktu widzenia, były napędzane przez projekty transformacji do chmury. Firmy coraz liczniej zaczęły korzystać z umów współpracy z dostawcami usług cyberbezpieczeństwa w formie managed service, czyli powierzenia bieżącego nadzoru i reakcji na incydenty wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym niezbędną wiedzę, infrastrukturę oraz szybki dostęp do informacji o atakach i podatnościach systemów.

Elastyczność i synergia: Agile i DevOps

Niemal połowa badanych dyrektorów IT z Polski (47%) uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (połączenie zespołu rozwijającego oprogramowanie Dev, z zespołem operacji Ops – często włączając również bezpieczeństwo (DevSecOps)) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. Tworzenie zespołom odpowiednich warunków do dzielenia się wiedzą okazuje się o wiele bardziej kluczowe w skalowaniu DevOps niż wyszukane struktury organizacyjne i procesy narzucone odgórnie.

Te same badania pokazują zasadniczy rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem menedżerów wyższego szczebla o skali automatyzacji w swoich organizacjach, a realnymi doświadczeniami poszczególnych zespołów. Coraz wyraźniej widać również, że cele związane ze zwiększeniem zwinności organizacji są często nieosiągalne bez fundamentalnych zmian w samej architekturze IT, czego efektem jest coraz powszechniejsze stosowanie wzorca budowy aplikacji w oparciu o mikroserwisy zarządzane przez małe, interdyscyplinarne zespoły.

Robotyka i blockchain

Firmy zaczynają dostrzegać, że korzyści z robotyki i automatyzacji, to nie tylko oszczędności. Roboty, rozumiane jako programy automatyzujące czynności, coraz częściej uzupełniają pracę ludzi, odciążając ich od rutynowych zadań.  Natomiast blockchain wciąż pozostaje technologią, o której dużo się mówi, ale rzeczywista adopcja w produkcyjnych zastosowaniach pozostaje marginalna. Jakub Garszyński z Deloitte zauważa, że kolejne instytucje, w tym kilka wiodących polskich banków, wprowadzają rozwiązania oparte o blockchain, jednak droga do upowszechnienia się tej technologii pozostaje jeszcze długa i wyboista. Pomimo, że analitycy i firmy działające na tym rynku na każdym kroku podkreślają różnicę pomiędzy blockchain, czyli technologią a kryptowalutami, jako jedną z aplikacji, to zamieszanie na rynku tych ostatnich nie pomaga w budowaniu zaufania do rozwiązań opartych na łańcuchu bloków

Źródło: Deloitte


Następny artykuł » zamknij

Nowy rok, nowe zagrożenia