Tańsze zakańczanie połączeń - nowy cel KE

08-05-2009, 11:40

2 mld euro w latach 2009-2012 mogą zaoszczędzić Europejczycy dzięki obniżeniu stawek za zakańczanie połączeń, czyli opłat hurtowych pobieranych przez operatorów za zestawienie połączenia przychodzącego z sieci innego operatora. Komisja Europejska wydała wczoraj wytyczne dla organów regulacyjnych, które mają się przyczynić do takiego obniżenia cen.

Jeśli abonent korzystający z usług operatora "A" dzwoni do klienta operatora "B", to operator "A" wnosi do operatora "B" odpowiednią opłatę, która określana jest jako stawka za zakańczanie połączeń.

Komisja Europejska stwierdziła, że w 2008 r. stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych były w UE bardzo zróżnicowane i wynosiły od 2 centów za minutę na Cyprze do 15 centów (!) za minutę w Bułgarii.

Tymczasem francuski organ regulacyjny ARCEP twierdzi, że wydajne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych mogłyby wynosić 1-2 centów za minutę.

Co więcej, stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych są zwykle dziesięć razy wyższe od stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych. Utrudnia to operatorom sieci stacjonarnych i małym operatorom sieci komórkowych konkurowanie z dużymi operatorami sieci komórkowych.

Zdaniem Komisji Europejskiej powyższe rozbieżności negatywnie wpływają na jednolity rynek oraz konkurencyjność Europy. Dlatego Komisja wydała wczoraj wytyczne dla unijnych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji w sprawie stosowania opartej na kosztach metody ustalania stawek za zakańczanie połączeń. Wytyczne zostały wydane w formie zalecenia, które krajowe organy regulacyjne są zobowiązane uwzględnić "w jak największym stopniu".

W zaleceniu Komisji wprowadzono czynniki cenowe, które powinny zostać uwzględnione przez wszystkie krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji w UE. Zdaniem KE Doprowadzi to do konwergencji stawek za zakańczanie połączeń znacznie poniżej obecnego poziomu (do około 1,5-3 centów za minutę do końca 2012 r. zgodnie z dokumentem roboczym służb Komisji towarzyszącym temu zaleceniu).

Stawki za zakańczanie połączeń powinny być - zdaniem KE - ustalane w oparciu o koszty ponoszone przez efektywnego operatora i powinny obowiązywać wszystkich operatorów na tym samym poziomie. Przez ograniczony okres czasu i pod pewnymi warunkami możliwe są wyjątki w odniesieniu do różnic cen, które pozostają poza kontrolą operatora.

Zdaniem Komisji przedstawione rozbieżności nie mogą być uzasadnione różnicami w kosztach świadczenia usług, specyfiką sieci lub rynku krajowego. KE dostrzega, że dla operatorów stawki za zakańczanie połączeń stanowią zarówno źródło dochodów, jak i wydatków: kiedy jeden operator ma mniejsze dochody z ich tytułu, inny ponosi w związku z tym mniejsze koszty.

W ciągu czterech lat, w okresie 2009-2012, w następstwie przyjęcia przez organy regulacyjne bardziej spójnego podejścia określonego w zaleceniu mniejsi operatorzy sieci komórkowych mogą spodziewać się, że będą musieli mniej płacić swoim większym konkurentom.

Operatorzy sieci stacjonarnych mogą zyskać co najmniej 2 mld euro dodatkowych dochodów dzięki niższym opłatom. Konsumenci również mogą zaoszczędzić co najmniej 2 mld euro. Długoterminowy wpływ może być jeszcze bardziej istotny, ponieważ operatorzy będą generowali większe dochody, a nowi operatorzy będą mieli motywację do wejścia na rynek.

Wszystkie krajowe organy regulacyjne w UE powinny wprowadzić zalecane podejście do stawek za zakańczanie połączeń przed końcem 2012 r. KE dodaje, że krajowe organy dysponujące ograniczonymi środkami mogą stosować inne podejścia dłużej, przez ograniczony okres czasu, pod warunkiem że będą osiągać te same sprzyjające konkurencji rezultaty.


Następny artykuł » zamknij

Przeobrażenie epuls

Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy