Startuje XXI Konkurs na Polski Produkt Przyszłości

03-09-2018, 22:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Budowanie świadomości polskich marek, promocja i wspomaganie rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce to główne cele konkursu Polski Produkt Przyszłości.

W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są  perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

Zasady konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

- Produkt Przyszłości jednostki naukowej,
- Produkt Przyszłości przedsiębiorcy,
- Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, który potrwa do godziny 16.30, 5 października 2018 r., przyjmowane będą zgłoszenia przedsiębiorców. Drugi rozpocznie się od dnia ogłoszenia listy Laureatów Konkursu na gali wręczenia nagród – zwycięzcy będą mieli 3 tygodnie na złożenie wniosku o powierzenie grantu.

Nagrody

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł. Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:

- za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę;
- za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
- za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

W ramach umowy o powierzenie grantu możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu. Maksymalna intensywność grantu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Zgłoszenia

Wnioski konkursowe można składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16.30 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mieszczącej się przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie. Należy przy tym zamieścić dopisek: Wniosek konkursowy w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień w Konkursie oraz przyznawania nagród w formie grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości znajdują się w regulaminie na stronie Konkursu.

Źródło: PAPR


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy