Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Skarb Państwa wypłacił MCI 46 mln zł odszkodowania za JTT

24-05-2011, 10:57

Podatnicy złożyli się na wypłatę odszkodowania za błędy urzędników i doprowadzenie do upadku firmy JTT. Skarb Państwa wpłacił na rachunek bankowy MCI Management SA blisko 29 mln zł z tytułu zasądzonej należności głównej oraz kwotę odsetek ustawowych w wysokości 17,5 mln zł.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w kwietniu ogłosił wyrok ws. JTT i zasądził, że za poniesioną szkodę firma MCI, akcjonariusz JTT, otrzyma 28 mln zł plus odsetki wynoszące już ponad 17 mln zł. Prokuratoria Skarbu Państwa zapowiadała odwołanie się do Sądu Najwyższego. Ostatecznie jednak kwotę wypłacono.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt wpłynięcia na konto MCI Management SA pełnej zasądzonej przez Sąd Administracyjny kwoty odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami. Cieszy nas, że nasz kraj jest państwem prawa. Przyznane nam odszkodowanie, po odprowadzeniu podatku, w całości przeznaczymy na nowe inwestycje w obiecujące i innowacyjne projekty, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym oraz zwiększając liczbę miejsc pracy, w najbardziej wzrostowych sektorach - powiedział Konrad Sitnik, wiceprezes zarządu MCI Management.

>> Czytaj też: Państwo może zapłacić za bankructwo JTT

Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie złożone przez Skarb Państwa od wyroku Sądu Okręgowego, zasądził na rzecz Spółki kwotę 28.904.888 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty. Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI Management SA akcji spółki JTT Computer SA, która została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych.

Zarząd MCI Management SA zwraca uwagę, że każdej ze stron sporu sądowego przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, co oznacza istnienie możliwości (i ryzyka) zmiany prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego. Zarząd MCI informuje także, że otrzymana wpłata odszkodowania w łącznej kwocie 46.413.726,94 zł stanowi dochód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

>> Czytaj też: Urzędnicy zapłacą za błędy z własnej kieszeni

Wskutek błędnych decyzji skarbowych upadło jedno z najciekawszych polskich przedsiębiorstw lat 90, a wielu specjalistów straciło pracę. Firma JTT - gdyby przetrwała, zdaniem MCI - mogła być polską Nokią lub Apple.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: