Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Segway kontra hoverboardy, ustawa o re-use podpisana. Przegląd (e)prawny 18.03.2016

18-03-2016, 16:02

Co zdecydował Sejm odnośnie transakcji gotówkowych? Dlaczego Segway ma pretensje do producentów hoverboardów? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Podpisana ustawa o re-use

12 marca prezydent podpisał ustawę o‭ ‬ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, zwaną też ustawą o re-use. W ramach uregulowań ogólnych ustawa wprowadza definicję:‭ „‬informacji sektora publicznego” ‬jako każdą ‬treść lub jej część,‭ ‬niezależnie od sposobu utrwalenia,‭ ‬w szczególności w postaci papierowej,‭ ‬elektronicznej,‭ ‬dźwiękowej,‭ ‬wizualnej lub audiowizualnej‭ ‬będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych.

Ustawa wprowadza zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej należącymi do osób trzecich.

Informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, w większości przypadków bezpłatnie. Opłatę będzie można nałożyć, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany przez wnioskodawcę będzie wymagać poniesienia dodatkowych kosztów.

Apel o renegocjacje "Tarczy prywatności"

16 marca ponad dwadzieścia organizacji społecznych podpisało się pod listem wystosowanym do władz Unii Europejskiej z inicjatywy Access Now. Sygnatariusze apelują do władz UE o renegocjację postanowień dokumentu EU-US Privacy Shield, regulującego kwestie przekazywania danych obywateli Unii do Stanów Zjednoczonych. 

Zdaniem organizacji społecznych "tarcza prywatności" przypomina Safe Harbour, a więc rozwiązanie wcześniej odrzucone przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Sejm uchwalił specustawę o ŚDM

Posłowie uchwalili ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Specustawa określa m.in. zadania administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa medycznego i transportowego podczas tych wydarzeń. Jak już wspominaliśmy, przy okazji Straż Ochrony Kolei zyska pewne dodatkowe uprawnienia (nagrywanie obrazu i dźwięku, przeszukiwanie bagażu). 

Przedsiębiorcy i transakcje gotówkowe

Do Komisji Finansów Publicznych Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt obniża wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Oznacza to, że płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł (ok. 3 tys. euro) – bez względu na ich liczbę w ramach jednej transakcji – będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. 

Amerykańskie władze uzyskiwały kod źródłowy przez FISC? 

Rząd USA wielokrotnie starał się dostęp do kodu źródłowego produktów amerykańskich firm - uważa ZDNet. Serwis powołuje się na informacje od osoby, która ma bezpośrednią wiedzę na ten temat. Co ważne w informacjach ZDNet, dostęp do kodu miał się odbywać poprzez orzeczenia wydawane na podstawie ustawy FISA. Dzięki temu wszystko mogło się odbywać w tajemnicy.    

Segway kontra tzw. hoverboardy

Firma Segway zaczęła się skarżyć na tzw. hoverboardy, czyli małe osobiste transportery wykorzystujące sterowanie za pomocą ruchów ciała. Tak się składa, że Segway ma patent na pojazd z napędem, kołami i sensorem wykrywającym nachylenie punktu oparcia użytkownika. O sprawie pisze ArsTechnica

Apple ma problem z patentem

Niemiecki sąd orzekł, że firma Apple naruszyła patenty nabyte przez Open TV. Może to zmusić Apple do usunięcia niektórych funkcji streamingu wideo z produktów sprzedawanych w Niemczech. O sprawie pisał Reuters


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik