Re-use informacji z sektora publicznego - Sejm uchwalił ustawę

01-02-2016, 08:36

Ustawa o re-use ma ułatwić wykorzystanie informacji z instytucji publicznych, nawet w celach komercyjnych. Sejm uchwalił ją na swoim ostatnim posiedzeniu.

W minioną sobotę zakończyły się obrady Sejmu i Senatu. Dziennik Internautów pisał już o tzw. ustawie inwigilacyjnej, ale warto odnotować również postępy w pracach nad innymi, mniej kontrowersyjnymi ustawami. 

Ustawa o re-use - o co chodzi?

Sejm uchwalił Ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwaną również Ustawą o re-use. Nowe prawo ma generalnie ułatwić wykorzystanie ogromu informacji publicznych w działaniach obywateli i nawet w komercyjnych przedsięwzięciach firm. Do tej pory w Polsce był z tym problem, a rozsądek podpowiada, że informacja publiczna powinna być udostępniana obywatelom, którzy przecież zapłacili za jej wytworzenie. Komisja Europejska już w roku 2010 zauważyła, że trzymanie informacji w urzędach jest po prostu marnowaniem jej potencjału, a urzędy czasem stawiają bezsensowne bariery.

Sejm uchwalił ustawę, według której "informacja sektora publicznego" będzie "jakąkolwiek treścią będącą w posiadaniu instytucji publicznej". Ma ona poszerzyć katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o zasoby będące w posiadaniu bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. W praktyce oznacza to, że wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych i "z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej".

Co jest w ustawie?

Dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdują się w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przeniesienie ich do nowej ustawy ma sprawić, że łatwiej będzie rozróżnić tryb „dostępu do informacji” od „ponownego wykorzystywania”.

Ustawa wprowadza zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej należącymi do osób trzecich.

Ustawa określa tzw. podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji do jej ponownego wykorzystywania. Są to m.in. jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Informacje będą udostępnione na stronie BIP lub w centralnym repozytorium informacji publicznej albo przekazane na wniosek. W ustawie zawarto naczelną zasadę, że każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. To prawo może być ograniczone koniecznością ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatnością osoby fizycznej i tajemnicą przedsiębiorcy.

Informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, w większości przypadków bezpłatnie. Opłatę będzie można nałożyć, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany przez wnioskodawcę będzie wymagać poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż wydatki poniesione na przygotowanie informacji. Jedynie muzea państwowe i samorządowe będą mogły nakładać opłaty wyższe od kosztów bezpośrednio poniesionych (z uwzględnieniem rozsądnego zwrotu z inwestycji). 

Senat zajmie się tą ustawą na swoim kolejnym posiedzeniu. Poniżej, dla zainteresowanych, druk sejmowy z projektem ustawy. 

141 by Dziennik Internautów


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy