SECURE 2009 - czy czeka nas rewolucja w bezpieczeństwie?

19-10-2009, 15:43

XIII Konferencja na temat bezpieczeństwa sieciowego SECURE 2009, organizowana przez NASK i działający w ramach NASK zespół CERT Polska, nawiązuje swym tytułem do „gorących” kwestii wiążących się z możliwością filtrowania ruchu i blokowania dostępu do szkodliwych treści w internecie.

Tematem wiodącym konferencji, która odbędzie się 20-21 października w Warszawie, będzie dyskusja na temat najnowszych sposobów podchodzenia do problematyki ochrony przed zagrożeniami technicznymi oraz dostępem do szkodliwych treści z wykorzystaniem mechanizmów blokowania i filtracji, a także przegląd rozwiązań wspierających kontrolę dostępu i eliminację potencjalnych zagrożeń.

- Od lat w Europie trwa dyskusja nad rolą operatorów telekomunikacyjnych i dostawców treści w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci internet. Wizja powszechnego stosowania przez te podmioty filtracji ruchu i podejmowania decyzji o blokowaniu dostępu do niebezpiecznych zasobów internetu stanowiłaby prawdziwą rewolucję - uważa Krzysztof Silicki, pełnomocnik ds. CERT Polska.

Tegoroczna konferencja stanowi okazję do zapoznania się z opiniami ekspertów oraz najnowszymi doświadczeniami polskich i zagranicznych zespołów reagujących. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach poświęconych blokowaniu zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie operatora oraz filtrowaniem  nielegalnych treści (m.in. w panelu dyskusyjnym na temat „Bezpieczeństwo, ochrona, ostrożność, cenzura” z wykorzystaniem systemu e-votingu).

W trakcie konferencji zostaną omówione także inne ważne zagadnienia związane z zabezpieczeniem zasobów informatycznych sektora biznesowego i administracji państwowej oraz zwalczaniem przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości i atakami na systemy e-bankowości. W programie SECURE 2009 znajdują się tak istotne kwestie, jak rozwój nowych narzędzi skierowanych na walkę z nieznanymi dotąd zagrożeniami oraz techniczne i organizacyjne metody poprawy bezpieczeństwa wypracowywane przez organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem zagrożeniom w sieci.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa internetu ważną kwestię stanowi współpraca pomiędzy uczestnikami komunikacji elektronicznej prowadząca do skutecznego ograniczenia zagrożeń technicznych i kontekstowych (nielegalne i szkodliwe treści). W związku z tym na konferencji będą prezentowane krajowe i międzynarodowe projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa w internecie. Nie zabraknie również omówienia najgroźniejszych przypadków masowych ataków sieciowych i ich konsekwencji, wraz z analizą dynamicznych zmian w zakresie rodzajów zagrożeń i sposobów ataków komputerowych w sieci.

Szczegóły na stronie imprezy www.secure.edu.pl


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag SECUREtag NASKtag konferencjetag CERT
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy