Raport. Outsourcing usług w Polsce

21-05-2018, 22:16

Blisko 65% ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych. Zdaniem przedsiębiorców, takie rozwiązanie pozwala istotnie zredukować ryzyka wynikające z częstych w Polsce zmian przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w raporcie KPMG poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej to najczęściej deklarowany powód (83%) outsourcingu usług księgowych, prawnych i podatkowych w ramach jednego, zewnętrznego zespołu. Na drugim miejscu wskazywana jest oszczędność czasu i kosztów (77%). Popularność współpracy z zewnętrznymi dostawcami w obszarze księgowości, podatków i prawa jest zdecydowanie bardziej reprezentowane wśród najmniejszych firm w Polsce – zatrudniających do 9 osób (40%). Zdecydowana większość (71%) firm zatrudniających powyżej 50 pracowników – zleca na zewnątrz tylko usługi prawne.

Zalety i wady outsourcingu z perspektywy przedsiębiorców

Większość polskich firm, które wzięły udział w badaniu dostrzega zalety zlecania usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej zewnętrznej firmie. Najcenniejszą korzyścią, wymienioną przez 69% ankietowanych firm, jest możliwość otrzymania szybkiej i konkretnej informacji o zmianach w przepisach. 67% przedsiębiorstw do głównych zalet takiego rozwiązania zalicza poczucie bezpieczeństwa wynikające z kompleksowości świadczonej usługi, 64% oszczędność czasu i pieniędzy (56%). Jednocześnie 17% ankietowanych firm nie widzi natomiast zalet powierzenia usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej firmie. Ograniczenie się do wiedzy i doświadczenia zewnętrznej firmy (55%) oraz potencjalna redukcja etatów wewnętrznego zespołu (32%) to najczęściej deklarowane wady outsourcowania tych usług jednej firmie.

Niski poziom samokontroli

Obecność systemu weryfikującego wiedzę w obszarach księgowości, prawa i podatków w polskich przedsiębiorstwach jest mocno zróżnicowana w zależności od wielkości firmy – 78% małych firm zatrudniających do 9 pracowników deklaruje brak takiego systemu, ale w firmach zatrudniających 50 pracowników i więcej występuje on w 48% przypadków. Specyfika mniejszych firm ogranicza się często do lokalnego prawa i podatków, a duże firmy muszą wciąż aktualizować wiedzę nie tylko lokalnie, ale również globalnie, dlatego obecność wspomnianego systemu jest bardziej reprezentowana. Co trzecia polska firma deklaruje, że specyfika jej przedsiębiorstwa nie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie księgowości podatków i prawa.

Źródło: KPMG


Następny artykuł » zamknij

Ile zarabia menedżer IT?

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy