Radca prawny czy adwokat - czym się różnią i jakie posiadają uprawnienia?

07-09-2021, 13:56

Większość osób, nieposiadających wiedzy prawniczej nie dostrzega różnic między takimi profesjami jak adwokat a radca prawny, jednak w sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc prawna w prowadzeniu sprawy, mogą pojawić się wątpliwości, do kogo się zwrócić. Choć obecne przepisy regulujące zakres uprawnień do reprezentowania klientów przed sądem radcy prawnego i adwokata nie odbiegają zbytnio od siebie, istnieją pewne różnice. Jakie są różnice i podobieństwa dotyczące zawodu radcy prawnego i adwokata? Do kogo się zwrócić, kiedy szukamy pomocy prawnej? Informacje dotyczące różnic między tymi profesjami oraz uprawnień każdej z nich znajdziesz w tym artykule – sprawdź!

Kim jest adwokat?

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 roku, czyli Prawo o adwokaturze. Na jej podstawie funkcjonuje również samorząd adwokacki, adwokaci prowadzą własne działalności gospodarcze oraz przeprowadzane są egzaminy aplikacyjne na to stanowisko. Według zasad zawartych w tej ustawie można wywnioskować, że adwokatura jest powołana do świadczenia pomocy prawnej, kształtowania i stosowania prawa, a także współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich. Mianem adwokatury określamy ogół adwokatów i adwokackich aplikantów. Zawód adwokata opiera się na: udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami. Podczas wykonywania swoich zadań adwokat podlega tylko ustawom.

Czym jest zawód radcy prawnego?

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego regulowane są przez ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Według definicji z art. 4 tej ustawy zadaniem radcy jest świadczenie pomocy prawnej. Ma ona głównie na celu prawną ochronę interesów klientów i polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy i opracowywaniu projektów aktów prawnych. Od 1 lipca 2015 roku radcowie prawni są upoważnieni do występowania w roli obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, pod warunkiem niepozostawania w stosunku pracy.

prawnik, pomoc prawna, kancelaria

Co łączy zawód adwokata i radcy prawnego?

Oba zawody – adwokata i radcy prawnego – to przedstawiciele profesji prawniczych. Nazywani są oni prawnikami, a potocznie mecenasami. Aby zdobyć kompetencje adwokata lub radcy prawnego konieczne jest ukończenie wyższych studiów prawniczych, odbycie praktyki i zdanie egzaminu. Praca zarówno radcy, jak i adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. To, co również łączy te profesje, to obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, stanowiący gwarancję poufności dla klientów. Każdy radca prawny lub adwokat są zobligowani także do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje czynności wykonywane przy świadczeniu pomocy prawnej. Kolejną cechą wspólną jest fakt, że są to zawody zaufania publicznego, przez co mają oni określone prawa i obowiązki. Profesje łączy też to, że regulowane są przez specjalne przepisy. Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą pracować indywidualnie lub w zespołach.

Zobacz: kancelaria adwokacka Jaśkiewicz & Papierska

Radca prawny a adwokat – różnice

Przed zmianą przepisów podstawową różnicą między zawodami adwokata i radcy prawnego był fakt, iż jedynie adwokat mógł występować w roli obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, jednak obecnie również radca prawny posiada takie uprawnienia pod warunkiem, że nie pozostaje on w stosunku pracy. Do 2007 roku nie moli oni również występować w sprawach rodzinnych. Ponadto radca prawny może zostać zatrudniony u konkretnego przedsiębiorcy na podstawie stosunku pracy, adwokat natomiast może wykonywać swoje obowiązki, jedynie prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem spółki, przez co z adwokatem można zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną, a z radcą prawnym także umowę o pracę. Nie ma to jednak większego znaczenia z punktu widzenia przeciętnego klienta.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

W przeszłości różnice w kompetencjach radców prawnych i adwokatów były dużo bardziej znaczące i wpływały na sposób wyboru odpowiedniego prawnika do danej sprawy. Obecnie jednak, na podstawie nowych przepisów, różnice te zacierają się do tego stopnia, iż w praktyce dla przeciętnego klienta nie będzie miało większego znaczenia, z czyich usług prawnych postanowi skorzystać.

Sprawdź: Adwokaci Chrościelewscy

prawnik, sprawiedliwość

Podsumowanie

Adwokat i radca prawny są zawodami prawniczymi, które polegają na świadczeniu pomocy prawnej. Obie profesje regulowane są przez odpowiednie przepisy. W przeszłości istniały różnice między radcą prawnym i adwokatem, które determinowały wybór odpowiedniego przedstawiciela w zależności od danej sprawy, obecnie jednak zostały one zatarte przez nowe przepisy. Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w którym występuje tego rodzaju dualizm, jednak coraz częściej słyszy się o połączeniu obu zawodów w jeden.


Następny artykuł » zamknij

Poradnik Ochrony Danych Online


Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
Tematy pokrewne:  

tag radca prawnytag nowptag nolstag adwokat
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.