PZU oraz RWE Liderami Wsparcia IT 2011

PATRONAT MEDIALNY 26-05-2012, 15:45

CTPartners S.A. - lider polskiego rynku szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania IT, spółka z Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix, jako Mecenas i Główny Patron Konkursu Lider Wsparcia IT, informuje o zwycięzcach konkursu Lider Wsparcia IT 2011.

17 maja 2012 r. w gościnnych przestrzeniach Hotelu Trylogia w Zielonce pod Warszawą odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki  konkursu i wręczono statuetki Lidera Wsparcia IT 2011.

Konkurs Lider Wsparcia IT promuje organizacje i ich pracowników za szczególne osiągnięcia w zakresie jakości i efektywności wsparcia IT. Misją konkursu jest aktywizowanie przedstawicieli branży wsparcia informatycznego do ustawicznego rozwoju i podnoszenia jakości świadczonych usług, a także promowanie dobrych praktyk wsparcia rodzimego rynku informatycznego. Przyznane w konkursie nagrody są uwieńczeniem całorocznego wysiłku, jaki działy wsparcia wkładają w efektywne funkcjonowanie oraz rozwój swoich organizacji.

Jury tegorocznego konkursu w składzie: Jakub Chabik - doświadczony menedżer IT, Marek Gil - Kierownik Zespołu Obsługi Użytkowników, BNP Paribas Bank Polska SA, Bartosz Górczyński - Prezes itSMF Polska, Jarosław Gwardyś - Kierownik projektów, Trener HDI-Poland, Artur Sygnatowicz - Kierownik projektów, Menedżer HDI-Poland, przewodniczący jury, spośród sześciu nominowanych do ścisłego finału firm, nagrodziło:

  • w kategorii Centrum Wsparcia  Roku – Grupę PZU

PZU - Centrum Wsparcia Roku 2011
fot. - PZU - Centrum Wsparcia Roku 2011
Centrum Wsparcia Grupy PZU to zespół utworzony oraz kierowany przez grupę QUMAK-SEKOM. Wyróżnia się on innowacyjnością, a także umiejętnością wykorzystania dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń rynku. Własny coach wspiera zespół w osiągnięciu celów efektywnościowych (spełnienia wymagań zawartych w umowach SLA), zaś menedżerowie dbają o stworzenie w zespole realizującym zadania  wsparcia kreatywnej atmosfery z naciskiem na odpowiedzialność za wynik. Fakt zgłoszenia przez Grupę PZU centrum wsparcia realizowanego w modelu outsourcingowym dowodzi o bardzo wysokim poziomie zaufania i zadowolenia ze świadczonych przez partnera usług – powiedział, uzasadniając wybór, Artur Sygnatowicz, Menedżer HDI oraz przewodniczący jury. 

  • w kategorii Zespół Wsparcia Roku – RWE IT Poland Sp. z o.o.

RWE IT Poland - Zespół Wsparcia Roku 2011
fot. - RWE IT Poland - Zespół Wsparcia Roku 2011
Artur Sygnatowicz: Nagrodzona statuetką „Zespół Wsparcia Roku” ekipa z RWE IT Poland  wspiera na co dzień pracowników  spółki wchodzącej w skład grupy RWE - należącej do piątki największych firm energetycznych w Europie. Konsekwentnie kontynuuje podnoszenie dojrzałości swojego działania, a także tworzy własne dobre praktyki, w tym w obrębie obsługi stanów awaryjnych. Zwraca uwagę troska o rozwój pracowników i duża uwaga poświęcana budowaniu ich ścieżek kariery. Zespół cechuje dbałość o możliwie jak najlepszą współpracę z klientami, nieustanne dążenie do rozwoju kompetencji i podnoszenie dostarczanej dla klientów wartości. Ten rozwój to również wychodzenie ze swoimi działaniami także poza granice Polski.

  • w kategorii Osobowość Roku – Pana Andrzeja Bartkowiaka, Dyrektora IT BZ WBK

Andrzej Bartkowiak - Osobowość Roku 2011
fot. - Andrzej Bartkowiak - Osobowość Roku 2011
Artur Sygnatowicz: Uhonorowaliśmy Andrzeja Bartkowiaka statuetką w indywidualnej kategorii „Osobowość Roku”, chcąc docenić jego otwartość, gotowość do współpracy i do dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem. Andrzej Bartkowiak od wielu lat angażuje się w działania HDI, a w szczególności  w promowanie najlepszych praktyk HDI. Zawsze patrzy w przód, nieustannie szuka nowych wyzwań, zarażając innych swym optymizmem i energią.

Jakub Chabik, członek jury: Jako jury staramy się oceniać pracę wykonaną przez zespoły, które spotykamy. Patrzymy nie tylko na poziom, do którego organizacja doszła, ale także na drogę, którą przeszła. Chętnie słuchamy nie tylko o sukcesach, ale i o problemach, które firma przezwyciężyła. A nawet chętniej – nie jest sztuką zbudować dojrzałą organizację wsparcia w „cieplarnianych” warunkach (przy silnym poparciu zarządu, dużych inwestycjach w narzędzia i edukację oraz determinacji liderów). Sztuką jest zrobić to pomimo przeciwności, które stwarza otoczenie.

Konkurs organizowany jest od 2005 roku. Jest to rywalizacja, która wspiera rosnącą dojrzałość polskich organizacji wsparcia IT. Dotychczas do współzawodnictwa w konkursie przystąpiło blisko 200 firm, co roku jest to 30 zgłoszeń. Każda edycja konkursu to kolejna fotografia polskiego rynku IT dowodząca, że polskie organizacje wsparcia IT osiągają światowy poziom.

Przez wiele lat w konkursie dominowały przedsiębiorstwa duże, dojrzałe, mające swoje siedziby w dużych miastach południowej i zachodniej Polski oraz w samej Warszawie. W tym roku obok takich przedsiębiorstw pojawiła się grupa firm mniejszych, zlokalizowanych w mniejszych przedsiębiorstwach, w regionach, gdzie dominuje tradycja wiejska i rolnicza. „Dyfuzja” dojrzałych metod zarządzania, z zagranicznych korporacji do firm polskich, z wielkich koncernów do firm średnich i małych, z organizacji o kulturze procesowej do organizacji bardziej hierarchicznych jest procesem, który obserwujemy od lat. W tym roku zaznaczył się on szczególnie silnie – dodał Jakub Chabik.

Gratulujemy wszystkim tegorocznym Liderom Wsparcia IT,  a także tym zespołom, które znalazły się w ścisłym finale konkursu.

Czytaj więcej o Forum Wsparcia IT 2012


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy