Przeniesienie numeru szybsze i prostsze od lipca

19-06-2009, 06:27

Od 6 lipca przenoszenie numeru będzie łatwiejsze i powinno przebiegać w określonym terminie. Będzie można przenieść numer także do dostawcy, który działa w sieci tego samego operatora. Jest to efekt podpisania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Uprawnienie do przeniesienia numeru wraz z jego zachowaniem wynika z dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej. Zasada ta jest implementowana w polskim Prawie telekomunikacyjnym, jednak z danych pochodzących z 14 Raportu implementacyjnego wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich Państw Członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia liczona dla całej UE wynosi 8,5 dnia, podczas gdy w Polsce średnia równa jest 28 dniom (w praktyce potrafi to być nawet 38 dni).

Wprowadzone nowym rozporządzeniem zmiany mają na celu usprawnienie procesu przenoszenia numerów. Przede wszystkim procedura zostanie uproszczona. Abonent lub użytkownik pre-paid nie będzie musiał kontaktować się z dotychczasowym dostawcą, jak ma to miejsce w chwili obecnej. W świetle nowej regulacji wystarczy złożyć wniosek o przeniesienie numeru wyłącznie do nowego dostawcy.

Ponadto abonenci i użytkownicy pre-paid będą mogli zachować numer niezależnie od tego, czy nowy dostawca działa w sieci innego, czy tego samego operatora. W chwili obecnej z uprawnienia korzystać można wyłącznie w sytuacji, gdy numer przenoszony jest do dostawcy działającego w sieci innego operatora.

Będzie możliwość przeniesienia jednocześnie więcej niż jednego numeru. Dotychczasowe przepisy takich rozwiązań nie przewidywały. Będą też dwa alternatywne sposoby przeniesienia numeru, zależne od woli abonenta, tzn. przewidziano umocowanie nowego dostawcy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności, ale zachowana została też możliwość samodzielnego dokonania przez abonenta czynności niezbędnych do przeniesienia numeru.

Rozporządzenie wprowadza termin na rozpatrzenie wniosku o przeniesienie numeru. Wniosek podlegał będzie rozpatrzeniu odpowiednio w terminie:

  • 6 godzin roboczych lub 3 dni roboczych (dla abonentów sieci ruchomych),
  • 1 dnia roboczego lub 14 dni roboczych (dla abonentów sieci stacjonarnych).

Dłuższy termin na przeniesienie numeru zarezerwowany jest wyłącznie dla abonentów, którzy nie złożyli wniosku osobiście w jednostce nowego dostawcy, a w inny sposób (np. listownie, za pośrednictwem formularza czy poczty elektronicznej).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku abonenta i podpisaniu umowy z nowym dostawcą, na wyraźne żądanie abonenta wskazane we wniosku, nowy dostawca usług jest obowiązany przenieść numer najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (w sieciach ruchomych) lub 7 dni roboczych (w sieciach stacjonarnych) od dnia zawarcia umowy.

Ponadto zgodnie z ostatnią nowelą ustawy Prawo telekomunikacyjne (która wejdzie w życie 5 lipca 2009r.) w związku z przenoszeniem numeru możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Trzeba przy tym wnieść opłatę abonamentową za okres wypowiedzenia i zwrócić przyznaną w ramach umowy ulgę (proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia umowy).

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało jeszcze skróconą instrukcję przenoszenia numeru na nowych zasadach, którą zamieszczamy poniżej:

Krótka instrukcja przenoszenia numeru po 6 lipca br.

  1. Wniosek o przeniesienie numeru składamy do nowego dostawcy usług (czyli tego, do którego zamierzamy przenieść numer).
  2. Nowy dostawca usług, po udzieleniu mu pełnomocnictwa, dokona za nas wszelkich czynności niezbędnych do przeniesienia numeru, w tym między innymi zakończy stosunek umowny ze starym dostawcą usług.
  3. Wniosek złożony osobiście w jednostce dostawcy dedykowanej do obsługi klientów musi zostać rozpatrzony w terminie 6 godzin roboczych (sieci ruchome) oraz 1 dnia roboczego (sieci stacjonarne). Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż na dzień wejścia z życie zmian rozporządzenia, na podstawie przepisu przejściowego, do chwili uruchomienia przez Prezesa UKE systemu PLI CBD wspierającego usługę przenośności numerów oraz w terminie dwóch miesięcy od dnia jego uruchomienia, termin rozpatrzenia wniosku w przypadku abonentów sieci stacjonarnych wynosi 7 dni.
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku abonenta i podpisanie umowy z nowym dostawcą obliguje go do przeniesienia numeru najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (sieci ruchome) lub 7 dni roboczych (sieci stacjonarne) od dnia zawarcia umowy, chyba że wskażemy późniejszy termin.
  5. Przeniesienie numeru jest bezpłatne.

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy