Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Prymat prawa unijnego nad krajowym kolejny raz podkreślony

Beata Złotek 20-10-2017, 10:02

Prawomocna przegrana w krajowym sądzie administracyjnym? Być może jeszcze nie jest za późno. Okazuje się, że warto śledzić orzecznictwo unijne. Można bowiem wnioskować o wznowienie postępowania, opierając się na orzeczeniu TSUE wydanym w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeśli nie jest się stroną tego postępowania.

W dniu 16 października 2017 r. zapadła uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów, zgodnie z którą „podstawą wznowienia postępowania,  o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania.

Jak stanowią przepisy?

Zgodnie z przepisem art. 272 § 3 wskazanej wyżej ustawy można żądać wznowienia postępowania m.in. w przypadku, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. W przepisie tym wskazano też, że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia organu międzynarodowego.

Zapis ten literalnie sugeruje, że tylko strona postępowania może skorzystać z orzeczenia międzynarodowego organu. Tymczasem omawiana uchwała NSA daje możliwość skorzystania z takiego rozstrzygnięcia większej grupie podatników.

Co to oznacza dla podatników?

Same korzyści. Uchwała przypomina o prymacie prawa unijnego nad krajowym. Sprawa zakończona prawomocnie przed sądem krajowym może zostać wzruszona w drodze wznowienia postępowania, nawet jeśli zapadło orzeczenie TSUE, które bezpośrednio nie dotyczyło podatnika.

Nie jesteś stroną postępowania przed TSUE, ale możesz na tym skorzystać

Rozstrzygnięcia krajowych sądów muszą być zgodne z prawem Unii Europejskiej. Za tę niezgodność Polska może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, dlatego też poniedziałkową uchwałę 7 sędziów NSA należy ocenić pozytywnie. Może dzięki niej będziemy jeszcze lepiej korzystać z dorobku unijnego orzecznictwa.

 

Autor: Beata Złotek, specjalistka podatkowa w zakresie VAT w Inventage


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: