Pracownicy poszukiwani w 2018 roku. Roczny raport Pracuj.pl

16-01-2019, 17:48

W 2018 roku pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl 571 804 ofert pracy - o ponad 7% więcej niż rok wcześniej. Nadal najczęściej poszukiwano handlowców, specjalistów obsługi klienta i ekspertów ds. IT. Minione 12 miesięcy przyniosło również wzrost zainteresowania specjalistami technicznymi oraz pracownikami fizycznymi.

W 2018 roku pracodawcy byli szczególnie aktywni we wrześniu (53 396 ofert), styczniu (52 581) oraz październiku (52 134). Ogółem największa liczba ofert została zamieszczona w trzecim kwartale 2018 (148 454 oferty) oraz w pierwszych trzech miesiącach roku (146 960). Oba okresy to czas wzmożonej aktywności rekrutacyjnej w firmach.

Kogo szukali pracodawcy?

Najpopularniejszą grupą pracowników kolejny rok z rzędu byli eksperci od handlu i sprzedaży – dotyczyło ich 31% ofert pracy. To jednocześnie jedyna grupa specjalistów, w której odnotowano w minionych 12 miesiącach niewielki spadek liczby zamieszczonych ofert. Dla porównania, rok wcześniej do tej grupy kierowano 35% ogłoszeń na portalu, a w 2016 roku – 37%.

Drugą najbardziej popularną specjalizacją była obsługa klienta (22%), a trzecią – specjaliści ds. IT (15%). Niewiele mniejszym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się finansiści (14%) oraz inżynierowie (12%).

O ile w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalizacji znalazły się grupy popularne wśród pracodawców od co najmniej kilku lat, o tyle w 2018 roku charakterystyczny był duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszarów technicznych, m.in. budownictwa (23%), produkcji i inżynierii (po 21%) oraz logistyki (20%) i nieruchomości (18%).

Warto zwrócić uwagę na pracowników fizycznych (ujętych ogólnie, w ramach różnych specjalizacji). Łącznie kierowane było do nich 12% ogłoszeń na Pracuj.pl. Jeszcze w 2017 roku było to znacznie mniej, bo 8% wszystkich ofert. Według ekspertów Pracuj.pl te liczby wskazują zarówno na rosnącą rolę tej grupy pracowników na rynku pracy, jak i coraz szersze wykorzystanie rekrutacji online przez pracodawców poszukujących pracowników fizycznych, zwłaszcza kandydatów posiadających specjalistyczne kwalifikacje i certyfikaty.

Które branże rekrutowały najczęściej?

W 2018 roku najwięcej ofert na Pracuj.pl zamieścili pracodawcy z branży bankowo-finansowej (11%). Drugie miejsce zajął handel detaliczny B2C (10%). Trzecia pod względem udziału we wszystkich ofertach pracy była produkcja FMCG (9%). W minionych 12 miesiącach tylko 7% ogłoszeń pochodziło z branży handlu B2B, podczas gdy rok wcześniej ta kategoria była liderem zestawienia.

W których branżach zaobserwowano wysokie wzrosty? O 23% zwiększyła się liczba ofert zamieszczanych przez firmy z branży energetycznej, o 18% - w budownictwie i inżynierii. Dane te pokazują wzmożoną aktywność na rynku firm zatrudniających przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym oraz pracowników fizycznych.

Gdzie rekrutowano najwięcej?

Województwo mazowieckie – to z niego pochodziła blisko co czwarta oferta (24%). Było ono liderem ofert w minionych sześciu latach. Za stołecznym województwem plasują się regiony południowej Polski – województwo dolnośląskie, małopolskie (po 10%) i śląskie (9%). Podobny wynik osiągnęło jeszcze województwo wielkopolskie (9%).

Najwyższy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano także w czołowych województwach pod względem liczby ofert: śląskim (12%) oraz mazowieckim, pomorskim i małopolskim (9%). Jedynym regionem poza czołówką który zanotował znaczne zwiększenie liczby ogłoszeń, było województwo zachodniopomorskie (9%).

Rekrutacja 2018 w świetle trendów rynkowych

Działania rekrutacyjne pracodawców obserwowane w 2018 roku na wiążą się z wieloma istotnymi rynkowymi trendami, na które w minionych 12 miesiącach zwracali uwagę eksperci portalu Pracuj.pl.

HANDEL. Nowe trendy w rekrutacji

Na nieco słabnącą rolę rekrutacji handlowców i sprzedawców analitycy Pracuj.pl zwracali uwagę już w III kwartale ubiegłego roku, sygnalizując jednocześnie rywalizację firm o najlepszych specjalistów z tego obszaru. Które specjalizacje handlowców aktywnych mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia?Prym wiodą branże o dużym poziomie specjalizacji. Pisaliśmy także o poprawiających się warunkach zatrudnienia i pensjach kasjerów, pytając o opinie ekspertów rynkowych.

REGIONY. Miejsce wpływa na wynagrodzenia i oferty

Wszystkie sześć województw, w których opublikowano najwięcej ogłoszeń w 2018 roku, są dużymi ośrodkami akademickimi oraz zagłębiami inwestycji biznesowych z rozwiniętym przemysłem. Jak pokazuje raport Pracuj.pl dotyczący zarobków w regionach – to także w tych województwach pracownicy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia od pracodawców, osiągając znaczące różnice na analogicznych stanowiskach.

NOWE TECHNOLOGIE. Nowe dziedziny i walka o talenty

Do specjalistów IT skierowano aż 15% ogłoszeń na Pracuj.pl w 2018 roku, choć według danych Komisji Europejskiej stanowią oni zaledwie 2,8% całej siły roboczej w Polsce. Zapotrzebowanie na kadry w branży IT napędzają nowe, dynamicznie rozwijające się dziedziny - jedną z nich jest automatyzacja pracy. Ze wsparcia botów i algorytmów korzystają także specjaliści Grupy Pracuj – m.in. w celu usprawniania procesów rekrutacyjnych i skuteczności ogłoszeń.

PRACA FIZYCZNA. Ewolucja oczekiwań pracowników

Rosnąca liczba ofert dla pracowników fizycznych wykazana w 2018 roku ma także wpływ na zmieniające się postawy i oczekiwania tej grupy. Jak pokazał raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy” , połowa z nich czuje się specjalistami w swojej dziedzinie i wierzy, że szybko znaleźliby nową pracę. Aż 77% byłoby skłonnych zmienić pracodawcę za wyższe zarobki. Pracodawcy wysokie pensje oferują już m.in. kierowcom z uprawnieniami do przewozu niebezpiecznych materiałów.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy