Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Posłowie przyjęli "megaustawę" po poprawkach Senatu

07-05-2010, 20:02

7 maja br. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie odrzucili tylko jedną z 27 zaproponowanych poprawek (nr 12) i przyjęli tzw. "megaustawę". Nowe przepisy mają ułatwić realizację projektów związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych jest od samego początku postrzegana jako pozytywna inicjatywa władz. Podczas pierwszego głosowania, na początku kwietnia br., za jej przyjęciem byli wszyscy obecni na sali posłowie (417). Pod koniec kwietnia Senat skierował "megaustawę" ponownie do Sejmu, wprowadzając w niej 27 poprawek.

Dziś Sejm przyjął ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Senat, odrzucając tylko jedną poprawkę nr 12.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych określa:

  • formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi,
  • zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej,
  • zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych, np. jeżeli nieruchomość lub jej część zajmowana przez użytkownika końcowego nie posiada przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, odpowiadającego potrzebom użytkownika końcowego, właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nie będzie mógł odmówić instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej,
  • prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej "megaustawa" ma zlikwidować bariery, na które napotykają przedsiębiorcy i samorządy realizujące przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usprawnić proces wydatkowania unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój szerokopasmowego internetu.

Nowa ustawa ma przyczynić się m.in. do szybszej eliminacji białych plam na mapie internetowej Polski, bowiem jednostki samorządu terytorialnego będą miały teraz więcej możliwości w przypadkach, gdy prowadzenie działalności telekomunikacyjnej jest na danym terenie nieopłacalne (art. 3). Zgodnie z zapisami "megaustawy" będą one mogły budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne, a także nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Ponadto jednostki te będą mogły dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych czy użytkowników końcowych.

"Megaustawa" ma także przyczynić się do minimalizacji wykluczenia cyfrowego, umożliwiając jednostkom samorządowym świadczenie usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7). Nowe przepisy określają także formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych ze środków publicznych.

- Ustawa jest przełomowa. Dzięki niej rząd stworzył warunki do skutecznego inwestowania w infrastrukturę. Polska ma dziś do wykorzystania ok. 1 mld 600 mln euro z funduszy europejskich na budowę sieci szerokopasmowych i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Głównym beneficjentem unijnych środków są samorządy terytorialne, którym ustawa daje podstawę prawną do podejmowania działalności w zakresie telekomunikacji – powiedziała Podsekretarz Stanu Magdalena Gaj podczas spotkania z dziennikarzami, poświęconego uchwaleniu ustawy przez Sejm.

Niektórzy przedsiębiorcy krytykują jednak zapisy w art. 30 ustawy, które nakładają na właścicieli istniejącej kanalizacji kablowej, usytuowanej na nieruchomości lub w budynku, obowiązek udostępnienia tej kanalizacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który nie ma możliwości korzystania z innej istniejącej kanalizacji kablowej, w celu zapewnienia telekomunikacji. Ponadto w przypadku gdy nie ma możliwości doprowadzenia kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczenia tego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej, właściciel kabla telekomunikacyjnego doprowadzonego do tego budynku lub rozprowadzonego w tym budynku jest, zgodnie z nowym prawem, obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu całość lub część tego kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: UKE