Popyt na wirtualizację desktopów będzie rósł

19-12-2011, 21:35

Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dla szybko popularyzowanego mobilnego stylu pracy będzie stanowiło podstawowy wyznacznik dla znaczącego wzrostu popytu wirtualizacji desktopów w ciągu najbliższych dwóch lat - wynika z nowych badań zleconych przez firmę Citrix.

55 proc. badanych firm planuje wdrożyć tę technologię po raz pierwszy w swojej organizacji do 2013 r., z czego 86 proc. podaje kwestie bezpieczeństwa jako podstawowy powód takiej decyzji. Chodzi przede wszystkim o:

  • bezpieczniejszy dostęp do urządzeń mobilnych użytkowników,
  • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji i danych,
  • zwiększenie elastyczności firm w odniesieniu do pracowników mobilnych,
  • uproszczenie zarządzania ryzykiem.

Inne istotne korzyści, które wymienili uczestnicy badania, to szybkie zapewnianie i blokowanie dostępu do desktopów (60 proc.), natychmiastowa izolacja zagrożonych aplikacji (54 proc.) oraz możliwość zdalnego wymazania danych z urządzeń (32 proc.).

86 proc. osób podejmujących decyzje IT uznaje wirtualizację desktopów za strategiczne podejście do bezpieczeństwa informacji, bez względu na to, czy same planują wykorzystywać ją w swojej organizacji, czy też nie.

Spośród tych, które wdrożą wirtualizację desktopów do końca 2013 r., 95 proc. uważa, że bardzo skutecznie chroni ona informacje, a jednocześnie zapewnia pracownikom szybki i efektywny dostęp do potrzebnych danych. Jednocześnie 97 proc. oczekuje, że wirtualizacja desktopów pomoże ich organizacjom reagować na nowe i wyłaniające się zagrożenia.

Czytaj też: Meru: Wirtualizacja sposobem na lukę w WPA2

74 proc. osób podejmujących decyzje IT postrzega wirtualizację desktopów jako sposób na natychmiastowe aktualizowanie całej floty komputerów PC i innych urządzeń. 66 proc. respondentów uważa bezpieczne dostarczanie aplikacji i danych za kluczowy mechanizm, który zadecydował o wdrożeniu wirtualizacji desktopów. Istotnym czynnikiem są również wymagania prawne - dla 61 proc. respondentów istotna jest możliwość zarządzania dostępem, natomiast 53 proc. uważa monitorowanie, rejestrowanie i raportowanie aktywności za ważne funkcje zapewniane przez wirtualizację desktopów.

91 proc. osób podejmujących decyzję IT, które wdrażają wirtualizację desktopów, twierdzi, że pomaga ona skutecznie spełniać wymagania prawne. 89 proc. sądzi też, że tego rodzaju rozwiązania chronią przed ujawnieniem prywatnych danych i utratą informacji.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy