Poczta Polska zbyt wolno doręcza "priorytety"

23-12-2008, 07:50

Poczta Polska na czas doręcza paczki ekonomiczne, ale ma problem z terminowym doręczaniem "priorytetów" - wynika z badania przeprowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w okresie maj-wrzesień.

Standardy terminowości doręczania paczek określa załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Badanie, jakie przeprowadził UKE, miało na celu sprawdzenie, czy Poczta Polska spełnia zdefiniowane w nim standardy.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 26 maja 2008 r. do 29 września 2008 r. Nie może ono być podstawą do oceny rocznych wskaźników terminowości doręczania paczek pocztowych. Pokazuje jednak tendencje w zakresie jakości świadczenia tych usług przez operatora publicznego.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem cel w zakresie terminowości doręczeń został określony dla paczek pocztowych priorytetowych jako D+1=80% (czyli 80% paczek powinno zostać dostarczonych w ciągu jednego dnia roboczego od dnia nadania paczki). Dla paczek pocztowych ekonomicznych cel terminowości wyznaczono na D+3=90%.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że tylko 57,75% paczek priorytetowych dociera do odbiorców w terminie. Poczta Polska jest więc w tym zakresie daleka od celu stawianego w rozporządzeniu i od aktualnie obowiązujących norm europejskich.

Sonda
Jakie są Twoje doświadczenia z paczkami w Poczcie Polskiej?
  • Zwykle dostaję paczki w terminie
  • Zwykle dłużej czekam na paczki
  • Trudno powiedzieć, nie dostaję wiele paczek
wyniki  komentarze

 

Natomiast uzyskany wskaźnik ogólnopolski dla paczek pocztowych ekonomicznych wynosi 93,25% (taki odsetek paczek dociera do odbiorców w ciągu trzech dni roboczych). Oznacza to, że w tym zakresie Poczta Polska spełnia standardy określone w załączniku nr 2 do wspomnianego rozporządzenia.

Jak podaje UKE, podczas badania nie zaobserwowano wielu nieprawidłowości. Odnotowano jednak fakt, że niektóre paczki były doręczane w zniszczonych opakowaniach.

UKE nie po raz pierwszy ma zastrzeżenia do terminowości doręczania przesyłek przez Pocztą Polską. W ubiegłym miesiącu Urząd zwrócił uwagę na nieterminowe doręczanie przesyłek zwykłych.


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy