Poczta Polska już nie "konfiskuje" przesyłek

02-10-2008, 12:52

Poczta Polska (PP) zaprzestała "konfiskowania" przesyłek konkurencji, które znalazły sie w jej skrzynkach – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ustalono też, że Poczta Polska konfiskując przesyłki nie naruszała tajemnicy pocztowej.

W styczniu 2007 roku listonosze Poczty Polskiej dość niespodziewanie zaczęli wyjmować ze skrzynek pocztowych listy doręczane przez firmy konkurencyjne. Klienci byli informowani, że przesyłki można odebrać za opłatą. Poczta groziła zniszczeniem tych, które nie zostaną odebrane.

Rzecznik PP tłumaczył, że poczta robi to... dla dobra klientów i chce im w ten sposób przybliżyć prawo pocztowe. Urząd Komunikacji Elektronicznej natychmiast zapowiedział, że sprawie się przyjrzy.

W sierpniu 2007 Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił wyniki swojej kontroli związanej z tą sprawą. Ustalił wtedy, że postępowanie pracowników Poczty Polskiej zostało uregulowane wewnętrzną Procedurą postępowania z przesyłkami i drukami bezadresowymi nadanymi za pośrednictwem innych operatorów, a znalezionymi w nadawczych lub oddawczych skrzynkach pocztowych będących własnością Poczty Polskiej.

W dniach 1-30 kwietnia oraz 29 lipca-29 sierpnia 2008 r. pracownicy 14 Delegatur UKE przeprowadzili kolejną kontrolę we właściwych dla ich siedzib placówkach PP. Celem było ustalenie, czy operator wykonał decyzję Prezesa UKE nakazującą wyeliminowanie z obrotu prawnego ww. procedury i czy nie naruszył obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej.

Wczoraj UKE poinformował, że Poczta Polska wyeliminowała wspomnianą procedurę z obrotu prawnego. Ponadto na podstawie zgromadzonego w trakcie kontroli materiału dowodowego oraz sporządzonej dokumentacji kontrolnej można stwierdzić, że Poczta Polska nie podejmowała działań prowadzących do niezgodnego z prawem przetwarzania danych objętych tajemnicą pocztową.

W trakcie podejmowanych przez kontrolerów UKE czynności Centrala Centrum Poczty wprowadziła zmiany w procedurze. Zgodnie z wprowadzoną zmianą takie przesyłki należy traktować jako doręczone i nie podejmować żadnych dalszych czynności.


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy