Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Plus i Aero2 powiększą swoje zasięgi dzięki współpracy

31-03-2012, 17:17

Aero2 i operator sieci Plus zawarły umowę, na mocy której obie firmy będą wzajemnie korzystać z posiadanej przez siebie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Podpisana umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej określa zasady współpracy Aero2 i Polkomtela polegającej na umożliwieniu wykorzystywania przez każdą ze stron infrastruktury telekomunikacyjnej drugiej firmy oraz wzajemnym świadczeniu przez spółki usług na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności telekomunikacyjnej.

Na podstawie umowy spółki zobowiązały się do świadczenia na rzecz partnera usług typu SITE, RAN oraz opcjonalnie Transmisji SITE. Dzięki zawartej umowie zarówno Aero2, jak i Polkomtel będą mogły montować urządzenia telekomunikacyjne na stacjach bazowych należących do drugiej strony bądź zlecać sobie bezpośrednio usługi telekomunikacyjne.

Świadczenie poszczególnych usług będzie się odbywało na podstawie pisemnych zamówień. Szacunkowa wartość pierwszego zamówienia Aero2 na usługi RAN, które będą świadczone przez okres 5 lat, osiągnie 144,5 mln zł.

Czytaj też: Orange i T-Mobile łączą siły

Podpisanie umowy ma być kolejnym krokiem realizacji strategii NFI Midas zakładającej zbudowanie najnowocześniejszego operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi ultraszybkiego mobilnego internetu w technologii LTE/HSPA+.

Porozumienie ma pozwolić obu firmom znacznie obniżyć koszty oraz istotnie zwiększyć tempo rozbudowy sieci telekomunikacyjnej poprzez wspólne wykorzystywanie posiadanej przez Aero2 i operatora sieci Plus infrastruktury, w tym stacji bazowych. Dodatkowo pozwoli na optymalizację technologiczną obu sieci oraz zapewnienie za ich pośrednictwem lepszej jakości usług telekomunikacyjnych dla odbiorców końcowych każdej ze stron.

Współpraca operatorów telekomunikacyjnych na podstawie podpisanej umowy ma przyczynić się do zwiększenia powierzchni kraju, na terenie której będzie można świadczyć usługi przesyłu danych w technologii LTE/HSPA+.