Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Pierwszy robot zdał maturę z polskiego - co to oznacza dla przyszłości edukacji?

14-05-2024, 11:13

Po raz pierwszy w historii polskich matur, Prymus - specjalnie przygotowany model językowy AI, zdał egzamin dojrzałości z języka polskiego. Zrobił to w około 30 minut. Pracę przygotowaną przez Prymusa oceniło, niezależnie od siebie, trzech nauczycieli, z których dwóch to egzaminatorzy maturalni.

Prymus robot AI maturzysta

Prymus na egzaminie

W ubiegłym tygodniu 263 tysiące maturzystów zmierzyło się z egzaminem dojrzałości z języka polskiego. Wśród nich był wyjątkowy uczestnik – robot o nazwie Prymus, przygotowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii.

Fundacja postanowiła sprawdzić, jak sztuczna inteligencja poradzi sobie z egzaminem dojrzałości z języka polskiego. W tym celu przygotowała specjalny model językowy AI o nazwie Prymus, który wyposażono w podstawę programową oraz system oceny matur. Następnie Prymus przystąpił do tegorocznej matury z języka polskiego, a cały przebieg eksperymentu został nagrany.

Ku zaskoczeniu, model AI, bazując na tej samej bazie wiedzy, co pozostali maturzyści, zdał maturę w zaledwie około 30 minut! Pracę Prymusa oceniło niezależnie trzech nauczycieli, w tym dwóch egzaminatorów maturalnych. Choć opinie na temat jego pracy różniły się w detalach, to zgodnie uznano, że zdał on egzamin.

Znaczenie eksperymentu

Ten eksperyment rzuca nowe światło na potencjalne zmiany w polskim systemie edukacyjnym, które mogą być nieuniknione w obliczu postępującego rozwoju technologii. Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii, Paula Bruszewska, wskazuje, że obecny model edukacji w Polsce opiera się głównie na zapamiętywaniu treści.

Eksperyment z udziałem Prymusa pokazuje, jak rozwój sztucznej inteligencji potęguje rozdźwięk między szkołą a rzeczywistością. Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści. My zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka

Apel o zmiany

Fundacja Zwolnieni z Teorii nie zatrzymuje się na eksperymencie. Inicjuje ruch społeczny, zachęcając do podpisania Listu Otwartego, który ma na celu reformę edukacyjną. List, który podpisało już 40 przedstawicieli edukacji, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych, wzywa do większego skupienia na praktycznym kształceniu kompetencji przyszłości.

W dokumencie tym Fundacja podkreśla konieczność “zrównoważenia proporcji między wiedzą a umiejętnościami” i proponuje, aby “aktywności uczniów kształtujące kompetencje przyszłości zostały uwzględnione na maturze i w kryteriach rekrutacji na studia”. Jego sygnatariusze postulują, aby umiejętności takie były obecne na maturze i brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.

Czego dowiedzieliśmy się dzięki Prymusowi?

Przyszłość edukacji może wyglądać inaczej, niż myślimy, a technologia AI odegra w niej znaczącą rolę. Czy jesteśmy gotowi na te zmiany?

Eksperyment potwierdza potrzebę zmian w modelu edukacji, z większym naciskiem na praktyczne umiejętności i kompetencje przyszłości.

  • Warto obserwować, jak zmieniają się wymagania edukacyjne i adaptować się do nich, aby lepiej przygotować uczniów do przyszłych wyzwań.
  • Warto rozważyć, jak technologia AI może wspierać tradycyjne metody nauki, a nie tylko je zastępować oraz jakie są możliwościami integracji umiejętności praktycznych w szkolnym programie nauczania.

Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *