Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) - jest projekt ustawy

27-12-2016, 09:10

OSE będzie programem rządowym uregulowanym w osobnej ustawie. Będzie obejmować m.in. dostęp do internetu o przepustowości 100 Mbps. Początkowo zapłaci za to budżet państwa.

We wrześniu tego roku sygnalizowaliśmy w naszym przeglądzie (e)prawnym, że Ministerstwo Cyfryzacji ma zamiar stworzyć Ogólnopolską Sieć Edukacyjną - OSE, która zapewni szkołom szybki internet i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Już wtedy zakładano, że OSE będzie programem rządowym uregulowanym w osobnej ustawie.

W ubiegły piątek Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło założenia projektu ustawy oraz zaprosiło do konsultacji. Warto zauważyć, że w tym przypadku przygotowano najpierw założenia ustawy, a dopiero potem po konsultacjach pojawi się projekt konkretnych przepisów. Oznacza to, że projekt ustawy o OSE będzie przepracowany o wiele lepiej niż... projekt reformy całej oświaty. 

Dokument z założeniami jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz pod tym tekstem.

Po 100 Mbps dla szkoły i co jeszcze?

Z projektu wynika, że OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą zarówno na infrastrukturze już istniejącej jak i takiej, która powstanie w bliskiej przyszłości. Podmiot operujący tą siecią (tzw. Operator OSE) będzie dostarczał szkołom:

  1. dostęp do internetu o przepustowości 100 Mbps,
  2. usługi "bezpieczeństwa sieciowego" (np. filtrowanie niepożądanych treści),
  3. dostęp do agregatorów lub dostawców treści i usług edukacyjnych. 

Powstać ma także portal OSE utrzymywany przez operatora. Będzie on zawierał część obsługową (np. do zgłaszania problemów) i będzie umożliwiał współpracę uczestników procesu edukacyjnego. Poza tym stworzona zostanie platforma prezentująca zasoby edukacyjne, które wytworzą dostawcy treści edukacyjnych, w tym instytucje publiczne oraz oświatowe, uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz firmy komercyjne. 

Ustawa określi obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu w stosunku do Operatora OSE

 

Zobacz także:

E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną

Książka ma wysoki poziom merytoryczny, zawiera aktualną i potrzebną wiedzę, która może być pomocna w edukacji na każdym szczeblu.*

Kto za to zapłaci?

Koszt uruchomienia i funkcjonowania OSE ma być przez dwa lata pokrywany z budżetu państwa. Później zostanie on przerzucony na organy prowadzące szkoły i inne jednostki oświatowe. Szkoły będą mogły zamówić internet szybszy niż 100 Mbps, ale wówczas ustawa może wprowadzić obowiązek uiszczenia opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy kosztem świadczenia usługi podstawowej (100 Mbps) a kosztem usługi zamówionej.

Ustawa ma zawierać regułę wydatkową uwzględniającą m.in. koszty funkcjonowania OSE, koszty doposażenia szkół w infrastrukturę oraz funkcjonowanie operatora OSE. 

Planowane jest powołanie Rady OSE, która będzie się składać z przedstawicieli ministerstw, środowiska edukacyjnego oraz organizacji pozarządowych. Rada będzie upoważniona m.in. do przyjęcia kryteriów wyboru zasobów edukacyjnych prezentowanych i promowanych za pośrednictwem OSE.

Zdaniem projektodawców ustawa mogłaby wejść w życie od stycznia 2018 roku. 

Szczegóły

Poniżej treść projektu założeń. Konsultacje potrwają do końca stycznia przyszłego roku.

Zalozenia Do Projektu Ustawy o Ose by Dziennik Internautów on Scribd

* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data