O cyfrowej transformacji w firmach dużo się mówi, natomiast robi się niewiele

15-04-2019, 23:59

Firmy są wyraźnie zagubione w obliczu wyzwań związanych z cyfrową transformacją i większość z nich zwyczajnie nie wie, jak zacząć ten proces. Owa teza jest poparta wynikami niedawnego badania IDG i Insight Data Link. Wedle badaczy blisko połowa dużych firm na świecie nie rozpoczęła jeszcze żadnych działań z nią związanych.

Cyfrowa transformacja w dużym uproszczeniu polega na zmianie sposobu pracy osób, wykorzystania danych i procesów. Dzięki temu firmy mogą szybciej tworzyć nowe, bardziej innowacyjne produkty i usługi oraz osiągać przewagę konkurencyjną. Skuteczna realizacja takiej strategii jest powszechnie uważana za jedno z najważniejszych wyzwań stojących współcześnie przed przedsiębiorstwami.

Jak zacząć?

Jak pokazały badania IDG i Insight Data Link wdrożenie strategii cyfrowej transformacji sprawia firmom bardzo duże trudności. Działania na szerszą skalę w tym zakresie podjęło raptem 24% przebadanych firm. Z kolei 32% przedsiębiorstw rozpoczęło wstępne działania, których celem jest zmiana procesów oraz nabycie koniecznych kompetencji. Aż 44% firm przyznało, że jest dopiero na etapie analizowania wdrożenia takiej strategii lub zastanawia się nad tym.

Artur Witek, wiceprezes w firmie  konsultingowej Grape Up, informuje, iż rezultaty badania pokazują także, że aż 62%  firm nie ma spisanej strategii wdrożenia cyfrowej transformacji ani w żaden sposób nie rozpoczęło komunikowania swoich planów w tym obszarze. Dodatkowo zaledwie 28% firm ma w jakiś sposób udokumentowaną strategię dot. migracji do chmury. Jednocześnie większość z nich twierdzi, że w ich firmie celem numer jeden jest realizacja polityki 'cloud first'. Oznacza to, że znaczna część firm wdraża i wykorzystuje rozwiązania chmurowe bez wyraźnego planu i kalkulacji kosztów.

Wedle przedstawiciela Grape Up, firmy są wyraźnie zagubione w obliczu nowych wyzwań i nie wiedzą, od czego rozpocząć działania zmierzające do cyfrowej transformacji. Potwierdzają to badania IDG i Insight Link. Ujawniły one, że na właśnie taki powód braku działań wskazało aż 50% respondentów, w tym przede wszystkim te firmy, które są na etapie analizowania takich planów. Z kolei w grupie firm, które nawet nie zaczęły wewnętrznych analiz na temat konieczności wdrożenia strategii cyfrowej transformacji, największym czynnikiem blokującym jest duża liczba starych i dobrze zakorzenionych aplikacji, narzędzi i procesów (łącznie aż 64% wskazań).  

Pozostałe najczęściej wymieniane bariery to kwestie związane z bezpieczeństwem (60% wskazań), zdolności technologiczne organizacji (59%), koszty (54%), zbyt duża liczba innych priorytetowych zadań (53%), brak potrzebnych kompetencji ludzkich (49%), brak determinacji zarządu (46%) oraz brak dobrze określonej strategii w obszarze wykorzystania chmury (39%).

Najpierw zmiany w procesach, potem w technologii

Większość firm, która zaczęła już jakieś działania na swojej drodze ku cyfrowej transformacji, przede wszystkim koncentruje się na podniesieniu poziomu kompetencji zatrudnionych ludzi oraz usprawnieniu procesów. Obejmuje to m.in. reorganizację firmy (64% wskazań), zdefiniowanie nowych potrzebnych firmie kompetencji (57%), zdefiniowanie nowych ról i obowiązków (52%) oraz pozyskanie pracowników z potrzebnymi kompetencjami (50%).

Przedsiębiorstwa, które są przed wdrożeniem strategii cyfrowej transformacji, najczęściej wymieniają wśród potrzebnych im nowych kompetencji takie umiejętności, jak monitoring chmury oraz analiza danych (po 30% wskazań), zarządzanie danymi oraz zarządzanie integracją aplikacji w chmurze (po 27% wskazań). Firmy, które są na dalszym etapie, do najbardziej potrzebnych im nowych kompetencji zaliczają przede wszystkim zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem (46%), znajomość technologii mobilnych oraz umiejętność pracy z wykorzystaniem DevOps (po 36%. wskazań), o czym informuje nas Artur Witek. Zwraca on także uwagę na to, jak zmienia się z czasem definicja polityki „cloud first”, która dla firm na początku cyfrowej transformacji oznacza przede wszystkim przeniesienie wszystkich ich zasobów do chmury (90% wskazań w grupie firm, które nawet nie rozpoczęły wewnętrznych analiz na temat wdrożenia takiej strategii; 53% wskazań w grupie firm, które zaczęły o tym wewnętrznie rozmawiać). Dla firm na dalszym etapie „cloud first” jest już bardziej utożsamiane z chmurą hybrydową i strategią multi-cloud (63% wskazań).

Zapotrzebowanie na zewnętrznych specjalistów od cyfrowej transformacji

Z badań wyraźnie wynika, że znaczna część firm chce wspomóc wdrożenie strategii cyfrowej transformacji zlecając wiele zadań w tym obszarze specjalistycznym firmom zewnętrznym. Takie plany ma średnio aż 38% przebadanych przedsiębiorstw. Co ciekawe, chęć skorzystania z zewnętrznej pomocy jest tym większa im ambitniejsze są plany firmy w zakresie migracji swoich zasobów IT do chmury.

Zdaniem eksperta pomoc firmom w realizacji ich strategii cyfrowej transformacji na pewno jest dużym wyzwaniem, bo jak pokazują badania potrafią się one szybko zniechęcić i wstrzymać realizację projektów już po zetknięciu się z pierwszymi trudnościami. Postępuje tak średnio 51% firm. Częściej na wstrzymanie działań decydują się firmy zatrudniające powyżej 10 tys. pracowników (65% wskazań) niż te nieco mniejsze – do 10 tys. pracowników (41% wskazań). Może to świadczyć o większej determinacji mniejszych firm, która wynika z postrzegania cyfrowej transformacji jako szansy na rozwój i przegonienie konkurencji. Jest on  jednocześnie pewny, że pomimo tego pewnego rodzaju zagubienia, coraz więcej firm będzie się decydowało na rozpoczęcie cyfrowej transformacji i kontynuowało ten proces pomimo napotykanych trudności.

Badanie IDG i Insight Data Link zostało przeprowadzone we wrześniu 2018 roku wśród menedżerów IT wyższego szczebla zatrudnionych w 200 dużych, działających globalnie firmach z różnych sektorów gospodarki.  Pełne wyniki tego badania są dostępne tutaj.

Źródło: Grape Up


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy