Nowe porozumienie TP i Netii

06-07-2007, 09:59

Podpisanie pakietu pięciu umów regulujących zasady wzajemnej współpracy, m.in. połączenia sieci, wymiany ruchu i rozliczeń między obydwoma operatorami - to ostatnie osiągnięcie w rozmowach pomiędzy Telekomunikacją Polską (TP) oraz Netią.

Nowe umowy będą obowiązywały od 30 września 2007 roku i zastąpią 23 dotychczas obowiązujące dokumenty, które regulowały wzajemne stosunki między TP i Netią.

Jak informują przedstawiciele firm, podpisany pakiet umów stanowi kolejny etap budowania nowych relacji miedzy operatorami, który pozwoli m.in. na odejście od przestarzałego systemu rozliczeń typu bill&keep.

Dla Netii jedną z najważniejszych jest umowa o połączeniu sieci, która wprowadza nowe zasady współpracy dotyczące połączenia sieci telekomunikacyjnych obu spółek oraz wzajemnej wymiany ruchu telekomunikacyjnego, a w szczególności określa nowe zasady rozliczeń.

- Umowa ułatwi naszą współpracę z Telekomunikacją Polską i pozwoli uporządkować zarówno sprawy bieżące, jak i kwestie sporne. - powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. - Jest wyrazem zgodnej woli utrzymywania i rozwijania dobrych stosunków między firmami oraz postępowania według zasad uczciwej konkurencji. Zawarcie tej umowy jest naturalną konsekwencją zmian regulacyjnych i pozwoli na dostęp do nowych usług - dodał Godlewski.

Zasady rozliczeń zostały ustalone w oparciu o ramową ofertę TP zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach - informuje Netia. Wspomniana umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Ze względu na fakt, iż nie ma możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z umowy, Netia szacuje wartość przedmiotu umowy na kwotę ponad 300 milionów złotych (szacowana wartość wzajemnych świadczeń na okres 5 lat).

Ponadto Netia zawarła z Telekomunikacją Polską SA umowy powiązane, które są oparte na zasadach opisanych powyżej. Są to:

• Umowa o współpracy i zasadach rozliczeń w zakresie wzajemnego świadczenia usług audioteksowych.
• Umowa o współpracy i zasadach rozliczeń w zakresie wzajemnego świadczenia usług teległosowania w numeracji 0-400.
• Umowa o współpracy i zasadach rozliczeń w zakresie świadczenia usługi zakończeń do numerów 0-39.
• Umowa o współpracy międzyoperatorskiej i zasadach rozliczeń w zakresie świadczenia usług AUS.

Z nowych regulacji cieszy się także Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, który uważa podpisanie powyższych umów za wspólny sukces operatorów oraz dobry przykład pragmatyzmu w biznesie. Pakiet umów "pokazuje, że czołowi uczestnicy rynku telekomunikacyjnego w Polsce umieją współpracować i są gotowi do uwzględnienia interesów drugiej strony we wzajemnych relacjach" - powiedział Witucki.


Miejmy nadzieję, że pakiet umów przysłuży się także interesowi klientów tych firm.

Źródło: Netia, TP
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy