Niebawem ruszy pilotaż elektronicznych skierowań

26-09-2018, 10:50

Na ten i przyszły rok zaplanowano wdrożenie nowych e-usług dla pacjentów. Eksperci podkreślają jednak, że cyfrowa transformacja w służbie zdrowia to nie tylko technologie czy narzędzia informatyczne. Potrzebne są również cyfrowe kompetencje, zmiana sposobu myślenia i korzystanie z doświadczeń innych państw.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński twierdzi, że najważniejszym celem informatyzacji systemu ochrony zdrowia jest pozytywny efekt zdrowotny dla pacjenta. Ten cel ma udać się osiągnąć, kiedy zrealizowanych zostanie szereg projektów, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie lokalnym oraz na poziomie poszczególnych profesjonalistów w systemie ochrony zdrowia. Wiceminister podkreśla przy tym, że tempo cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce znacząco przyspieszyło w ostatnich kilkunastu miesiącach. Od maja w Siedlcach i Skierniewicach wystawiane są pierwsze e-recepty. Na razie w ramach pilotażu, ale od stycznia 2020 roku elektroniczne recepty mają być już wystawiane we wszystkich gabinetach lekarskich w Polsce, co ma ułatwić pracę lekarzy i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. 

W połowie października – według najnowszych zapowiedzi resortu zdrowia – ruszy też pilotaż elektronicznych skierowań. Kolejny krok to elektroniczne zwolnienia lekarskie, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia br. Docelowo całkiem zastąpią one tradycyjne, papierowe L4, co ma usprawnić przepływ dokumentacji pomiędzy pracownikiem, przedsiębiorstwem i ZUS. 

Jak wynika z tegorocznego badania „E-zdrowie oczami Polaków”, przeprowadzonego przez LekSeek Polska, sami pacjenci są otwarci na cyfrowe rozwiązania w służbie zdrowia. Za najbardziej atrakcyjne uważają możliwość wprowadzenia rejestracji online na refundowane wizyty oraz otrzymywanie recept i zwolnień lekarskich drogą elektroniczną. 

Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Polska, podkreśla, że cyfrowa transformacja w służbie zdrowia to złożony, wieloetapowy proces, który obejmuje nie tylko technologie czy narzędzia informatyczne. Wymaga też zmiany sposobu myślenia i nowych kompetencji cyfrowych. Beneficjentem wszystkich tych zmian będą przede wszystkim pacjenci. Kępowicz uzupełnił wypowiedź, mówiąc, że cyfrowa transformacja pozwoli na skuteczną profilaktykę, promocję zdrowia, dłuższe i bardziej komfortowe życie. Dostęp do lekarzy będzie szybszy, poprawi się jakość leczenia, chociażby ze względu na to, że będziemy promować opiekę koordynowaną nad pacjentem. Wszystko to oznacza, że to nie pacjent będzie szukał opieki, ale opieka zdrowotna będzie podążała za pacjentem. Być może uda się również ograniczyć czas hospitalizacji na rzecz opieki w środowisku domowym.

Jego zdaniem cyfrową transformację w służbie zdrowia można przyspieszyć, budując dobrze zaprojektowane strategie na różnych poziomach zarządzania oraz tworząc mechanizmy zachęt dla lekarzy i placówek uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. Pomóc mogą także dedykowane środki finansowe, które stworzą możliwość realizacji konkretnych projektów z zakresu cyfrowej transformacji zdrowia.

Kolejnym zagadnieniem, o którym warto rozmawiać to kwestia efektywnego połączenia i analizy zbiorów danych będących w dyspozycji poszczególnych jednostek służby zdrowia. Przez to, że dziś te zasoby są zamknięte, sam pacjent nie ma całościowej wiedzy na temat swojego stanu zdrowia.

Vincent van Pelt, ekspert ds. e-Zdrowia holenderskiej organizacji Nictiz zaprezentował pomysł polegający na tym, żeby poprzez połączenie zbiorów danych zapewnić pacjentowi dostęp do ogółu informacji na temat stanu jego zdrowia. Istnieją systemy mogące tworzyć takie zbiory, na podstawie których pacjenci mogliby otrzymywać porady i pomoc. Rozwiązanie może mieć również zastosowanie w profilaktyce, a pokazując ludziom, że przez regularny sport i zmianę diety mogą poprawiać swój stan, można faktycznie obniżyć koszty opieki zdrowotnej.

O tym, jak nowe technologie i cyfrowa transformacja wpłyną na służbę zdrowia eksperci rozmawiali w Sopocie podczas trzeciej edycji międzynarodowej konferencji Forum e-Zdrowia, w której wzięło udział kilkuset lekarzy, przedstawicieli sektora medycznego z Polski i Europy, środowiska pacjentów i administracji rządowej. Organizatorem wydarzenia był Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Źródło: Newseria


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy