Nie taki szybki Internet, jak w innych krajach UE. Jednak niebawem nabierze rozpędu

21-02-2019, 19:35

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku połączeniem z Internetem o prędkości minimum 30 Mb/s dysponowało niespełna 70% mieszkańców kraju nad Wisłą. Wiele wskazuje na to, że ów odsetek uda się wkrótce zwiększyć za sprawą inwestycji w rozbudowę infrastruktury sieciowej.

Na tle Unii słabiej niż Polska wypadają tylko Grecja i Francja. Natomiast wyższym odsetkiem gospodarstw z dostępem do Internetu o przepustowości 30 Mb/s i więcej mogły pochwalić się niektóre z państw, które razem z nami wchodziły do UE: Słowacja, Estonia, Słowenia, Cypr, Litwa czy Łotwa. Unijny plan udostępnienia łączności o tej prędkości wszystkim obywatelom UE do końca 2020 roku może okazać się trudny do zrealizowania. W przypadku Polski ogromną nadzieją jest jednak wysokie tempo projektów budowy sieci światłowodowych w regionach dotychczas wyłączonych z zasięgu szybkiego Internetu.

Na dobrej drodze

W ciągu 6 lat, a więc w okresie od 2011 do 2017 roku, Polska z poziomem poniżej 40% populacji dysponującej łącznością o prędkości minimum 30 Mb/s, wywindowała ten odsetek do niemal 70%. Z pewnością jest to duże osiągnięcie, jednak nie brakuje zdecydowanie bardziej imponujących przykładów poszerzania zasięgu dostępu do globalnej sieci o wspominanej przepustowości. Najbardziej wartym wspomnienia jest przypadek Włoch, gdzie odsetek mieszkańców mogących korzystać z łączności z siecią o prędkości minimum 30Mb/s wynosił w 2011 roku jedynie 10%. W 2017 było to już ponad 80%, co stawia ten kraj w czołówce pod względem szybkości rozwoju zasięgu sieci.

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY, infrastrukturalnej grupy telekomunikacyjnej, zauważa, że my nie musieliśmy się mierzyć się z tak trudną „pozycją startową”, jednak potrzeba stałego zwiększania tempa rozbudowy sieci światłowodowej oraz eliminowania związanych z tym przeszkód jest bardzo widoczna. Szczególnie zważywszy na fakt, iż zgodnie z unijnym programem już do końca przyszłego roku wszyscy mieszkańcy Polski, jak i pozostałych krajów UE, powinni mieć zagwarantowany dostęp do Internetu o prędkości minimum 30 Mb/s. Eurostat nie dysponuje jeszcze danymi za 2018 roku, jednak sytuacja z pewnością uległa zmianie. Głównie za sprawą inwestycji realizowanej przez POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa), w ramach której zbudowano w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy km sieci światłowodowej w czterech regionach Polski, znacznie zmniejszając tym samym liczbę tzw. białych adresów.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w obliczu terenów podmiejskich i wiejskich. Odwołując się do dostępnych statystyk Eurostatu, w 2017 roku w Polsce jedynie nieco ponad 40% obszarów wiejskich miało dostęp do infrastruktury sieciowej umożliwiającej łączność z Internetem o prędkości przynajmniej 30 Mb/s.

Coraz bliżej średniej UE

Według aktualnych danych portalu internetworldstats.com Polsce z łączności z globalną siecią aktywnie korzysta blisko 28,3 mln internautów, co oznacza, że użytkownicy Internetu stanowią 73,3% populacji kraju. Unijna średnia wynosi w tym przypadku 85,7%, jednak zakładając rozbudowę sieci zgodnie z przyjętym planem, powinniśmy znacznie się do niej przybliżyć już w przyszłym roku, co podkreśla Wiśniewski.

Źródło: NEXERA


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy