Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Na czym polega mentoring i jak wdrożyć program mentoringowy w firmie

26-02-2024, 09:58

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, w którym szybkie zmiany oraz ciągłe doskonalenie są kluczem do sukcesu, programy mentoringowe stają się nie tylko atrakcyjną inicjatywą, ale także niezbędnym elementem strategii rozwoju organizacyjnego. Mentoring to proces, który nie tylko umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia z jednego pokolenia pracowników na kolejne, ale również wspiera rozwój osobisty i zawodowy uczestników, sprzyjając budowaniu silnych relacji wewnątrz firmy.

Na czym polega mentoring i jak wdrożyć program mentoringowy w firmie

W tym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi mentoringu w kontekście organizacyjnym. Rozważymy, na czym polega mentoring, jakie korzyści przynosi zarówno mentorom, jak i mentee oraz jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć skuteczny program mentorski w firmie.

Czym jest mentoring

Mentoring - to słowo, które wszyscy kojarzymy z kimś doświadczonym, którego rad i wiedzy szukamy. Ale co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Choć dla wielu może być to tylko pomoc i dzielenie się doświadczeniem, dla organizacji i specjalistów od rozwoju osobistego i zawodowego, mentoring to znacznie więcej.

Definicja opracowana przez EMCC (European Mentoring and Coaching Council) precyzuje tę koncepcję jako "relację poznawczą, obejmującą dzielenie się umiejętnościami, wiedzą i ekspertyzą pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniem i modelowanie ról". Ta definicja akcentuje dwustronne partnerstwo dla wzajemnego uczenia się, podkreślając znaczenie różnorodności. Ponadto, jak wskazuje definicja mentoringu ze strony https://mentiway.com/co-to-jest-mentoring-definicja-i-na-czym-polega-w-praktyce/ , aby mentoring był skuteczny, należy zwrócić uwagę na cele rozwojowe mentee oraz konieczność oceny i ewaluacji procesu.

W praktyce organizacyjnej mentoring polega na tworzeniu programów oraz udostępnianiu możliwości uczestnictwa w nich osobom pragnącym dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem (Mentorami/Mentorkami) z tymi, którzy chcą skorzystać z tych doświadczeń (Mentees).

Typowe programy mentoringowe mają określony czas trwania i są organizowane w cyklach rocznych. Zazwyczaj rozpoczynają się od komunikacji i rekrutacji Mentorów/Mentorek oraz Mentees, a także od serii warsztatów i szkoleń wprowadzających uczestników w tematy związane z mentoringiem oraz branżą, w której działają.

Jak wdrożyć program mentoringowy w organizacji

Aby mentoring w organizacji przyniósł zamierzone rezultaty i skutecznie realizował wyznaczone cele, niezbędne jest właściwe zaplanowanie jego metodyki, wdrożenie oraz systematyczną ewaluację. Nie ma nic bardziej niekorzystnego niż prowadzenie działań na zasadzie spontaniczności, pozostawienie uczestnikom swobody działania, a następnie stwierdzenie, że program mentoringowy nie spełnia oczekiwań ani nie przynosi pożądanych efektów.

Typowe wdrożenie mentoringu w organizacji składa się z następujących etapów:

  1. Wybór osoby zarządzającej programem
  2. Określenie celów programu
  3. Edukacja potencjalnych uczestników
  4. Rekrutacja Mentorów i Mentee
  5. Połączenie uczestników w pary mentoringowe
  6. Szkolenia i warsztaty wdrożeniowe
  7. Pierwsze spotkania
  8. Sesje mentoringowe
  9. Ewaluacja procesu
  10. Zakończenie procesu mentoringu

Tak zdefiniowany proces trwa zazwyczaj od 9 do 12 miesięcy, przy czym same sesje mentoringowe prowadzone są przez 6-9 miesięcy. Pozostały czas zajmuje głównie przygotowanie programu.

W przypadku organizacji, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu procesów mentoringowych można zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm doradczych lub wykorzystać dedykowane narzędzie, takie jak polski Mentiway. Mentoring jest wciąż dosyć nowatorską metodą rozwoju kadr w naszym kraju i niewłaściwe jego wdrożenie może dać efekty odwrotne do zamierzonych.

Jednak dobrze wdrożony program mentoringowy ma mnóstwo zalet. Jest doskonałą formą rozwoju pracowników, pomaga zatrzymać wiedzę w organizacji, poprzez zaangażowanie mentorów wewnętrznych pozwala zaoszczędzić pieniądze, buduje relacje i kontakty wewnątrz firmy.

 

Foto: Pexels


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *